Concurs ‘Amb la teva targeta… hi tens molt a guanyar!’

LLISTAT DE GUANYADORS DEL CONCURS OCTUBRE 2018

 • ITV Celrà
  • Sr. Francisco Álvarez Parejo
  • Sra. Victoria Comajuan Rodríguez
 • ITV Vilamalla
  • Sr. Álvaro Elia Rosvaenge
  • Sr. Vicente Domenech Ferrando
 • ITV Olot
  • Sr. José Ma. Arquerons Vila
  • Sr. Jordi Solé Quiles
 • ITV Palamós
  • Sr. David López Garcia
  • Sr. Álvaro Oliver Bulto
 • ITV Blanes
  • Sr. Juan Cadena Gual
  • Sr. Manuel Martin Sánchez
 • ITV Ripoll
  • Sr. Manuel Muñoz Oliveros
  • Sr. Jaume Guillamet Dalmau
 • ITV Girona
  • Sr. Ramon Comajuana Julia
  • Sr. Francisco Mompió Pelegero
 • ITV Vic
  • Sr. Gerard Sala Ripoll
  • Sr. Manuel Medina Esteban

 

LLISTAT DE GUANYADORS DEL CONCURS NOVEMBRE 2018

 • ITV Celrà
  • Sra. Míriam Rodrígue Eiros
  • Sr. José Maria Jorda Bosch
 • ITV Vilamalla
  • Sra. Ma. Teresa Barbero Iglesias
  • Sr. Francesc Fabrega Oliva
 • ITV Olot
  • Sr. Joan Corominas Brunet
  • Sr. Ivan Ferres Mercado
 • ITV Palamós
  • Sra. Ma. del Carmen Portela Gómez
  • Sr. Juan Antonio Rivera Sánchez
 • ITV Blanes
  • Sr. Joan Lladó Deulofeu
  • Sr. Sergi Molina i Sebastian
 • ITV Ripoll
  • Sra. Cristina Fernández Mas
  • Sr. Antonio Jiménez Villena
 • ITV Girona
  • Sr. Joan Comamala Laguna
  • Sra. María Rodríguez Dorado
 • ITV Vic
  • Sr. Adrià Coromina López
  • Sr. Pedro Berbel Santamaria

 

¡ENHORABONA A TOTS ELS GUANYADORS!

PrevenControl contactarà personalment amb els guanyadors per telèfon, per a gestionar l’entrega del premi.

 


 

 

BASES CONCURS

L’empresa Revisions de vehicles, SA (en endavant PrevenControl), amb domicili al c. Sant Pau, 25 de Terrassa (Barcelona) organitza una acció promocional amb el sistema de sorteig aleatori dirigida als clients dels serveis ITV.

Objectiu

PrevenControl organitza aquest sorteig amb l’objectiu de donar a conèixer i incentivar l’ús del pagament en targeta de crèdit o de sistemes que no impliquin l’ús de transaccions en efectiu principalment per motius de seguretat.

Període de la promoció

Aquesta acció promocional estarà activa per als clients que utilitzin el sistema de pagament amb targeta de crèdit a les estacions ITV de la Xarxa d’estacions ITV de PrevenControl o bé a través del servei ITV&GO de la web www.citaprevia.cat entre els dies 1 de gener de 2018 i 31 de desembre de 2018.

Mecànica i mode de participació

Per a participar és necessari haver efectuat el pagament dels serveis ITV amb targeta de crèdit en qualsevol de les delegacions de la Xarxa d’Estacions ITV de PrevenControl o a través del servei ITV&GO de la web www.citaprevia.cat. Entre tots els clients que utilitzin els sistemes esmentats es realitzarà un sorteig automatitzat durant la primera setmana de cada mes amb els clients del mes anterior. De la llista de participants s’extrauran dos guanyadors i dos suplents per a cadascuna de les estacions ITV de la Xarxa d’estacions ITV de PrevenControl. En el cas de no poder contactar amb els guanyadors, que renuncïin al premi o que en un període de 15 dies després de comunicar-los que han resultat guanyadors no responguin, es procedirà a contactar amb el següent suplent.

Premis

El premi consisteix en un Val per a una ITV periòdica gratuïta per a la Xarxa d’Estacions ITV de PrevenControl.

Comunicació al guanyador

En un període màxim d’una setmana després del sorteig, es contactarà amb els guanyadors mitjançant telèfon de contacte. En cas de no respondre, es contactarà amb el primer suplent.

Modificacions sorteig

PrevenControl es reserva el dret d’ajornar, ampliar, reduir, prorrogar o cancel·lar aquest sorteig, així com la facultat d’interpretar les presents bases legals.

Disponibilitat del premi

En cas que el premi no es pugui entregar exactament a l’esmentat en aquestes bases, es procedirà a regalar un premi del mateix valor o superior. No es permetrà canviar el premi per diner en metàl·lic.

Publicitat

S’estableix que l’acceptació del premi pel guanyador, implica el consentiment exprés de l’autorització a Revisions de vehicles, SA per a utilitzar el seu nom i cognom, així com la seva imatge, en qualsevol activitat pública o de difusió relacionada amb la present promoció, sense que per això tingui dret a remuneració o obtenció d’altres beneficis diferents de l’entrega del premi. La negativa implicarà la renúncia automàtica del premi.

Protecció de dades

De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i del Reial Decret 1720/2007 del Reglament de desenvolupament de la LOPD, li informem que les seves dades personals que ens proporcioni seran incloses als fitxers de Revisions de vehicles, SA. amb la finalitat d’agilitzar l’atenció de clients, gestió administrativa, cobraments i pagaments, reclamacions i incidències, i qualsevol altra necessària per al manteniment de la relació comercial, com la gestió del present sorteig. Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició, en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999, presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a: c. Sant Pau, 25, 08221 Terrassa (Barcelona) o a través del correu electrònic arco@prevencontrol.net i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant en l’assumpte “Protecció de Dades”.

Acceptació de les bases

El fet de participar en el sorteig implica que el client accepta totalment les condicions d’aquestes bases legals.

 

A Terrassa, 15 de juny de 2017