Des de PrevenControl ens esforcem perquè els nostres clients estiguin sempre informats de qualsevol circumstància que pugui afectar-los en el seu dia a dia. Per això, l'estiu passat vam publicar en aquest mateix bloc l'article "ITV: novetats per al 2018", en el qual ja us avançàvem alguns dels principals canvis que finalment es van aprovar en la reforma de les ITV duta a terme al novembre de 2017. Amb aquesta reforma, que entrarà en vigor el 20 de maig de 2018, el Govern pretén equiparar la legislació espanyola amb l'europea pel que fa a inspeccions tècniques de vehicles; posant especial èmfasi en la persecució i sanció de la manipulació de vehicles en matèria d'emissions i seguretat. Els 5 canvis més importants que t'afectaran si has de passar aquest any la ITV al teu vehicle són: Diagnosi a través de l'OBD Parlant clar, les estacions d'ITV disposaran de nous equips que analitzaran el "cervell" dels nostres cotxes a través dels sistemes de diagnòstic a bord (OBD: On Board Diagnostics). Aquesta és la mesura estrella de la reforma i el seu principal objectiu és comprovar el correcte funcionament dels sistemes anticontaminació (filtres antipartícules, recirculació de gasos d'escapament EGR, reducció catalítica SCR amb additiu AdBlue) i de seguretat (airbags, pretensors) del vehicle, conèixer les avaries registrades a la memòria i acabar amb la seva possible manipulació. Què podrem veure a les estacions d'ITV en realitzar la diagnosi del teu vehicle?Sistemes anticontaminació: el principal argument que defensa la implantació de la diagnosi és acabar amb la manipulació i eliminació d'aquests sistemes, especialment en vehicles dièsel. Aquesta pràctica, malgrat estar prohibida, està molt estesa a Espanya, provocant que tinguem un gran parc automobilístic contaminant més del que hauria. La diagnosi permetrà ja no només comprovar si en el moment de realitzar la ITV els sistemes anticontaminació estan treballant correctament, sinó també observar si aquests ho han fet anteriorment de forma adequada, o si han estat alterats per reduir el seu treball, o eliminats per complet. • Fallades de motor: la diagnosi també permetrà llegir la memòria de fallades de la unitat de control del motor, el que per una banda servirà per detectar les fallades de motor que solen passar més desapercebuts (fins i tot aquelles tan lleus que no impedeixen que seguim circulant) i de l'altra, evitarà que els usuaris manipulin o eliminin els testimonis lluminosos que indiquen avaries de qualsevol índole. Depenent dels anys que tingui el vehicle, el nivell d'informació que es pot obtenir amb la diagnosi varia. Aquest serà molt elevada en els cotxes més moderns, en què hi ha un gran ventall de paràmetres que són mesurats i registrats, i bastant més pobre com més antic sigui el vehicle. • Número de quilòmetres: una altra novetat que portarà amb si la diagnosi és que servirà per realitzar un control més rigorós del quilometratge de cada vehicle, especialment dels més moderns, que poden emmagatzemar els quilòmetres en diferents mòduls de la unitat de control. Gràcies a la comunicació de tots aquests mòduls queda registrat en tot moment el quilometratge real, de manera que ja no serà un problema el poder detectar un dels fraus més habituals: l' "afaitat" de quilòmetres, que és com es coneix col·loquialment la tècnica de rebaixar els quilòmetres d'un vehicle mitjançant la manipulació del quadre d'instruments (displays). • Sistemes de seguretat: una altra pràctica fraudulenta molt habitual és la de manipular o eliminar els coixins de seguretat i pretensors d'un vehicle després de patir un accident. Això evita a l'usuari fer front a la costosa reparació d'aquests sistemes, tot i posar en risc la seva seguretat. A través de la diagnosi es podrà saber si l'estat d'aquests sistemes de seguretat és correcte i comprovar qualsevol dada sobre el seu funcionament i possible reparació o substitució.   Matrícula històrica Fins ara eren necessaris almenys 25 anys d'antiguitat per poder obtenir la matrícula històrica d'un vehicle. Amb l'entrada en vigor de la nova reforma seran necessaris almenys 30 anys per poder sol·licitar aquesta matrícula, equiparant l' "edat" exigida a casa nostra amb la de la resta de països europeus. Els beneficis de la matrícula històrica en matèria d'impostos de circulació i intervals de temps entre inspeccions tècniques no patiran cap canvi.   Data de la ITV A partir d'aquest any es podrà passar la inspecció tècnica de qualsevol vehicle fins a un mes abans del termini oficial sense patir la penalització d'haver d'avançar la data de la propera ITV. Gràcies a aquesta modificació, l'usuari podrà sol·licitar amb suficient antelació una cita prèvia a la seva data de caducitat.   Lliure elecció d'estació després d'una ITV adversa Fins aquest any si el teu vehicle patia una inspecció tècnica desfavorable només podies passar una nova revisió a la mateixa estació en què s'havia produït aquesta inspecció. Amb la nova reforma l'usuari podrà escollir lliurement on vol realitzar la següent ITV després d'obtenir un informe desfavorable, permetent així una major flexibilitat pel que fa a la recerca d'estació. El que no varia és el termini per tornar a passar la nova inspecció tècnica, que es manté en un mes com a màxim.   Validació d'inspeccions tècniques d'altres països de la Unió Europea En un intent per equiparar-nos amb la resta de països membres de la UE, a partir de maig d'aquest any entrarà en vigor la validació d'inspeccions tècniques estrangeres en cas d'importació. D'aquesta manera, en importar un vehicle al nostre país de qualsevol altre estat de la Unió Europea, ja no caldrà tornar a passar la inspecció tècnica si el vehicle té en vigor la ITV al seu país d'origen. Aquest canvi permetrà un important estalvi econòmic i reduirà els tràmits a l'hora d'importar vehicles des d'altres estats membres.