Solicitud alta de trámites administrativos

Introduce los siguientes datos para poder iniciar los correspondientes trámites administrativos.

Datos del servicio

El campo Tipo de servicio es obligatorio

El campo Estación de servicio es obligatorio

Datos de la persona solicitante

El campo Nombre y apellidos/Razón social es obligatorio

El campo DNI/NIE no es válido

El campo Dirección es obligatorio

El campo Código postal no es válido

El campo Población es obligatorio

El campo Província es obligatorio

El campo Email no es válido

El campo Teléfono no es válido

Datos de la persona representante

El campo Nombre y apellidos/Razón social es obligatorio

El campo DNI/NIE no es válido

El campo Dirección es obligatorio

El campo Código postal no es válido

El campo Población es obligatorio

El campo Província es obligatorio

El campo Email no es válido

El campo Teléfono no es válido

Datos del vehículo

El campo Matrícula no es válido

El campo Número de bastidor no es válido

Documentación adjunta

Permiso de circulación

El campo Permiso de circulación es obligatorio

El campo Permiso de circulación debe ser un archivo de tipo .pdf

Tarjeta ITV

El campo Tarjeta ITV es obligatorio

El campo Tarjeta ITV debe ser un archivo de tipo .pdf

Documentación del país de origen

(en caso de importación)

El campo Documentación del país de origen es obligatorio

El campo Documentación del país de origen debe ser un archivo de tipo .pdf

Factura de compra o contrato de compraventa en caso de importación

(si no aparece como titular en la documentación del país de origen)

El campo Factura de compra o contrato de compraventa en caso de importación es obligatorio

El campo Factura de compra o contrato de compraventa debe ser un archivo de tipo .pdf

Informe de conformidad

(fabricante o servicio técnico de reformas)

El campo Informe de conformidad es obligatorio

El campo Informe de conformidad debe ser un archivo de tipo .pdf

Certificado de taller

El campo Certificado de taller es obligatorio

El campo Certificado de taller debe ser un archivo de tipo .pdf

Proyecto técnico o certificado de final de obra

El campo Proyecto técnico o certificado de final de obra es obligatorio

El campo Proyecto técnico o certificado de final de obra debe ser un archivo de tipo .pdf

Resolución de homologación individual

El campo Resolución de homologación individual es obligatorio

El campo Resolución de homologación individual debe ser un archivo de tipo .pdf

Autorización del titular del vehículo y DNI

El campo Autorización del titular del vehículo y DNI es obligatorio

El campo Autorización del titular del vehículo y DNI debe ser un archivo de tipo .pdf

Declaración del representante legal de la empresa y DNI

Otros

El campo Otros debe ser un archivo de tipo .pdf

REVISIONS DE VEHICLES, S.A és Responsable del Tractament de dades de conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD amb la finalitat de poder-li comunicar informació referent a la ITV. Només es faran servir les dades necessàries pel normal funcionament de l‘activitat i seran conservades durant el temps estrictament necessari per a l’acompliment d’aquesta finalitat. No es comunicaran les dades a tercers excepte si hi ha obligació legal. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició al c/ Sant Pau, 25 - 08221 TERRASSA (Barcelona). Email: lopd_rv@prevencontrol.com i el de reclamació a www.aepd.es. Dades de contacte del DPO: Plaça Vella, 7. 1r (08221 Terrassa) - aalonso@badia-adv.com

Debes aceptar la política de privacidad.

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de privacidad y Términos del servicio de Google.
Enviar
Tu mensaje se está enviando.
Tu mensaje se ha enviado correctamente.
Comprueba los campos requeridos, y vuelve a enviar el formulario