Periodicitat ITV

En aquesta secció pot consultar les periodicitats ITV per tipologia de vehicle tal i com es publica en el RD 711/2006 i a la web de AECA-ITV (Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos).

En las inspecciones realizadas con antelación a un cambio de frecuencia y en fecha próxima al mismo, el plazo de validez de las mismas se fijará incrementando a la fecha en que se produce el cambio un período de tiempo igual al de la nueva frecuencia
 • Motocicletes, vehicles de tres rodes, quadricicles, quads, ciclomotors de tres rodes i quadricicles lleugers

  • Antiguitat:

  • Fins a 4 anys:

   exempt
  • De més de 4 anys:

   biennal
 • Ciclomotors de dues rodes

  • Antiguitat:

  • Fins a 3 anys:

   exempt
  • De més de 3 anys:

   biennal
 • Vehicles d'ús privat dedicats al transport de persones, exclosos els anteriors, amb capacitat fins a nou places, inclòs el conductor, autocaravanes i vehicles habitatge

  • Antiguitat:

  • Fins a 4 anys:

   exempt
  • De més de 4 anys:

   biennal
  • De més de 10 anys:

   anual
 • Ambulàncies i vehicles de servei públic dedicats al transport de persones, inclòs el transport escolar, amb o sense aparell taxímetre, amb capacitat fins a nou places, inclòs el conductor

  • Antiguitat:

  • Fins a 5 anys:

   anual
  • De més de 5 anys:

   semestral
 • Vehicles de servei de lloguer amb o sense conductor i d'escola de conductors, dedicats al transport de persones amb capacitat fins a nou places, inclòs el conductor, incloent les motocicletes, vehicles de tres rodes, quadricicles, quads, ciclomotors i quadricicles lleugers

  • Antiguitat:

  • Fins a 2 anys:

   exempt
  • De 2 a 5 anys:

   anual
  • De més de 5 anys:

   semestral
 • Vehicles dedicats al transport de persones, inclòs el transport escolar i de menors, amb capacitat per deu o més places, inclòs el conductor

  • Antiguitat:

  • Fins a 5 anys:

   anual
  • De més de 5 anys:

   semestral
 • Vehicles i conjunts de vehicles dedicats al transport de mercaderies o coses, de MMA <= 3,5Tm (massa màxima autoritzada menor o igual a 3,5 Tm)

  • Antiguitat:

  • Fins a 2 anys:

   exempt
  • De 2 a 6 anys:

   biennal
  • De 6 a 10 anys:

   anual
  • De més de 10 anys:

   semestral
 • Vehicles dedicats al transport de mercaderies o coses, de MMA > 3,5Tm (massa màxima autoritzada major a 3,5Tm)

  • Antiguitat:

  • Fins a 10 anys:

   anual
  • De més de 10 anys:

   semestral
 • Caravanes remolcades de MMA > 750 Kg

  • Antiguitat:

  • Fins a 6 anys:

   exempt
  • De més de 6 anys:

   biennal
 • Tractors agrícoles, maquinària agrícola autopropulsada, remolcs agrícoles i altres vehicles agrícoles especials, excepte motocultors i màquines equiparades

  • Antiguitat:

  • Fins a 8 anys:

   exempt
  • De 8 a 16 anys:

   biennal
  • De més de 16 anys:

   anual
 • Vehicles especials destinats a obres i serveis i maquinària autopropulsada, amb exclusió d'aquells la velocitat dels quals per construcció sigui menor de 25 km/h

  • Antiguitat:

  • Fins a 4 anys:

   exempt
  • De 4 a 10 anys:

   biennal
  • De més de 10 anys:

   anual
 • Estacions transformadores mòbils i vehicles adaptats per a la maquinària del circ o fires recreatives ambulants

  • Antiguitat:

  • Fins a 4 anys:

   exempt
  • De 4 a 6 anys:

   bienal
  • De més de 6 anys:

   anual