Política de Qualitat i Medi Ambient

El compromís de PrevenControl amb els clients i amb la societat, es porta a terme mitjançant el Sistema Integrat de Gestió que està enfocat al servei als seus clients i al respecte i protecció al medi ambient i basat en els següents principis:

  • Implantar i promoure en tots els nivells de la seva Organització el Sistema Integrat de Gestió com element fonamental per aconseguir els nivells de qualitat i servei que els clients requereixen, i assegurar la protecció del medi ambient.
  • Complir els requisits legals que es deriven de la legislació vigent aplicable a l’Organització, així com amb els requisits voluntaris que PrevenControl vulgui subscriure.
  • Prestar especial interès en la prevenció de la contaminació ambiental, revisant periòdicament els aspectes mediambientals significatius associats a les activitats de l’empresa amb la finalitat d’eliminar-los o reduir-los i controlar-los.
  • Oferir un marc de referència per establir objectius i fites, i perquè aquests siguin establerts, revisats i avaluats periòdicament dins del Sistema Integrat de Gestió de PrevenControl.
  • Promoure la participació, la formació i la informació dins de l’empresa i en totes les seves activitats, motivant a tot l’equip humà, inclosos proveïdors, per treballar conforme a aquesta Política i els requisits del Sistema.
  • Garantir la satisfacció dels clients, analitzant les expectatives de servei i els requisits dels mateixos mitjançant canals de comunicació adequats.
  • Fer compatibles els objectius de la Política Integrada de Gestió amb els objectius econòmics de PrevenControl fent competitius i rentables els medis humans i tècnics de l’empresa.

Tot això amb la finalitat de millorar contínuament, aconseguint un nivell de seguretat òptim pel desenvolupament de les tasques, respectant l’entorn en el qual es desenvolupen i adequant l’activitat a les exigències dels contractes.

Sr. Joaquim Ruiz Ventura
President Consell d’Administració
Director General

[ssba]