A l'hora de passar la inspecció tècnica obligatòria de vehicles hem d'estar atents en alguns aspectes que a priori no li donem la importància que es mereixen i que poden fer que la inspecció resulti negativa. 1.- La documentació Has d'acudir a la teva estació d'ITV amb tota la documentació en regla i en perfecte estat. Bàsicament el Permís de circulació i la Targeta d'Inspecció Tècnica del Vehicle. En canvi l'assegurança ja no cal que la mostris amb el resguard de pagament vigent ja que des del mateix centre es poden connectar amb la base de dades de la Direcció General de Trànsit i verificar-ho. Encara que és recomanable portar-ho damunt per si sorgeix algun problema. 2.- Els cinturons de seguretat Han d'estar tots en perfecte estat i tenir tants cinturons com a passatgers pugui portar el vehicle. Els tècnics de la inspecció han de comprovar que funcionen correctament pel que li faran una inspecció visual, comprovaran els punts d'ancoratge, miraran que compleixi l'homologació i realitzaran la clàssica "estirada" per comprovar el seu bloqueig quan es tira d'ells de forma brusca. 3.- El parabrisa Si has rebut un impacte al parabrisa l'hauràs reparar abans d'arribar a l'estació per passar la ITV i alerta! perquè si a més aquest desperfecte està dins del camp de visió del conductor, no rebràs la conformitat per seguir circulant amb el vehicle, ja que estaràs incorrent en una falta greu. 4.- Enllumenat En una inspecció d'ITV els llums es comproven mitjançant una inspecció visual. S'analitza que el vehicle tingui els llums obligatoris que li corresponen, que funcionin, que estiguin ben posicionades en el vehicle, que el seu color sigui el correcte i que els fars davanters i del darrere estiguin en perfecte estat, sense impactes o esquerdes. Un error en qualsevol d'aquests apartats pot suposar una ITV desfavorable o negativa. 5.- Les matrícules Les matrícules han d'estar en bones condicions, amb l'objectiu que puguin ser perfectament reconegudes a certa distància. També han d'estar ben subjectes. Si tenen vores tallants o estan una mica doblegades, l'inspector pot anotar-ho com a falta.
Aquests cinc conceptes encara que no ho sembli tenen molta importància i podem detectar les seves anomalies fàcilment i hem de revisar-lo abans d'anar a l'estació d'ITV per no trobar-nos amb cap sorpresa desagradable.