Els cotxes que circulen avui no són els mateixos que fa 20 anys, però en gran part tampoc com en fa 10. Cada cop són més tecnològics i menys mecànics, i per tant, les revisions d'ITV que es feien llavors tampoc servirien per acreditar que un vehicle actual pot circular amb els mateixos requisits de seguretat o de protecció del medi ambient. Aquesta afirmació que sembla una obvietat, implica que el manual d'inspecció (que deriva d'una directiva europea) va evolucionant i les estacions d'ITV s'han d'anar actualitzant constantment. I qui acredita que una ITV està fent bé la seva feina i s'actualitza com toca? L'empresa pública ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació). Les estacions de Prevencontrol estan auditades per ENAC des de 2006 perquè és un requisit imprescindible per obtenir l'autorització d'una estació d'ITV per part de la Generalitat, que és qui té la competència a Catalunya. Això no passa a totes les comunitats autònomes de l'Estat –n'hi ha on el sector està regulat d'una altra manera–, i per aquest motiu, des del maig de 2018, quan va entrar en vigor la modificació del reglament de la ITV, també va passar a ser obligatori que totes les estacions a Espanya estiguin acreditades per ENAC. ENAC audita la competència tècnica de cada estació, és a dir, que s'apliqui correctament tota la normativa de les inspeccions obligatòries de vehicles per detectar tots els defectes que posen en risc la seguretat i també al medi ambient a través de la contaminació. Es tracta de controls molt estrictes i primmirats que aconsegueixen que si una estació compta amb la certificació ENAC, el conductor pot estar tranquil que la revisió del seu vehicle serà professional i confirmarà –o no– que és apte i segur per conduir. Per aquest motiu, a Prevencontrol fem formació constant als nostres treballadors perquè sempre estiguin al dia de totes les novetats del reglament i facin les inspeccions amb el màxim rigor per certificar la seguretat dels vehicles que superen la ITV.