Es calcula que a Espanya circulen aproximadament uns dos milions de vehicles amb la Inspecció Tècnica de Vehicles caducada. Dades com que el 6% dels accidents mortals a les nostres carreteres estiguin relacionades amb defectes de tipus tècnic que una inspecció a temps hagués detectat, estan provocant que la DGT centri tots els seus esforços en penalitzar de forma més dura a aquests infractors per intentar minimitzar un problema que suposa una greu irresponsabilitat, ja que posa en perill la vida d'aquests com la de la resta de persones que circulen al seu voltant. Circular amb un vehicle sense ITV (desfavorable, caducada o negativa) i/o sense assegurança està prohibit i és sancionat amb una multa, però detectar aquesta infracció és complicat ja que només és possible mitjançant el registre físic per part d'agents de trànsit o Guàrdia Civil en controls. Això ha fet que molts conductors s'hagin arriscat a circular en aquestes circumstàncies, ja que la possibilitat de ser multats era molt baixa. Però, tal i com recullen diversos diaris com el diari Ideal, El Comercio o Las Provincias, per a la DGT és prioritari acabar amb aquest problema i farà tot el possible per aconseguir-ho. Així, la pròpia Guàrdia Civil ha informat a través de les seves xarxes socials que les càmeres de trànsit que controlen els excessos de velocitat ja estan sent utilitzades per detectar també les matrícules d'aquells vehicles que circulen sense tenir l'assegurança en regla o sense haver passat la ITV. Les càmeres de vigilància fan fotografies aleatòriament dels cotxes en circulació i després es comproven els número de matrícula utilitzant la informació proporcionada per les estacions d'ITV. La utilització de càmeres per evitar infraccions té com a principal finalitat salvaguardar la seguretat de les persones que transiten per les nostres carreteres, sent en la majoria d'ocasions la imposició d'una multa l'única forma de poder concienciar a al ciutadania del perill i risc que suposen determinats mals hàbits en la nostra forma conduir i en la nostra mancança a l'hora de mantenir els nostres vehicles en un estat òptim. Així, ja l'any passat, la DGT també va començar a utilitzar les càmeres de trànsit per multar a totes aquelles persones que no portessin posa't o correctament cordat el cinturó de seguretat i per vigilar l'ús correcte dels sistemes de retenció infantil (comprovant que els menors estiguessin adequadament anclats a la seva cadira corresponent). Amb aquesta mesura es calcula que s'han pogut evitar unes 200 morts en la carretera el passat any. Les multes per circular amb un vehicle sense ITV són les següents:
  • ITV caducada (no has anat a passar la inspecció tècnica en el termini estipulat). En el cas que la multa sigui posada per un agent, es retirarà immediatament el permís de circulació i s'entregarà un volant per a que es vagi a passar la inspecció durant els següents 10 dies.
  • ITV desfavorable (circules amb algun defecte greu detectat en l'última inspecció tècnica). Hauràs d'arreglar els desperfectes en un termini de dos mesos i tornar a passar la ITV.
  • ITV negativa (circules amb un vehicle que pateixi danys greus i que ni tan sols estava autroritzat per abandonar l'estació a on vas passar la ITV tu mateix). Hauràs d'arreglar tots els defectes i tornar a passar la ITV.
En cap d'aquests tres casos hi hauria retirada de punts del carnet. Un dels principals motius pel que molts conductors no passen la ITV al seu és l'econòmic: al pagament de la Inspecció cal sumar-li l'import de les reparacions que en aquesta Inspecció puguin exigir-li. El mateix passava amb la contratactació de l'assegurança. Però, tenint en compte la quantia de les multes i que aquestes solen anar acompanyades d'altres sancions (retirada del permís de circulació, negativa de la teva asseguradora a donar-te cobertura en cas d'Accident si la ITV de tu vehicle està caducada, etc.) el cert és que en la majoria de casos, el remei (passar la ITV) és millor que la malaltia (multes i sancions). Per no parlar d'altres incomoditats com el fet que si tens multes per ITV, en el moment en què passes la inspecció tècnica hauràs informar d'això a la Prefectura Provincial de Trànsit. Sense oblidar, és clar, el motiu principal: circular sense haver passat la ITV o amb ella desfavorable o negativa, posa en perill la nostra seguretat i la dels que ens envolten. Pel que fa a les persones que posseeixen cotxes molt vells i deteriorats que amb prou feines fan servir ni creuen que vagin a utilitzar en el futur, han de saber que tenir-los aturats en un garatge no els eximeix d'haver de passar la ITV. Per això, els resultaria més rendible donar-los de baixa obtenint fins i tot algun benefici si els venen a alguna empresa de les que compren vehicles en qualsevol estat. Com veus, motius per passar la ITV al teu vehicle dins dels terminis i formes estipulats no te'n falten. Si en breu es compleix la data en la que has de fer la inspecció periòdica al teu vehicle, no dubtis en sol·licitar ja la teva cita. En la nostra xarxa d'estacions, trucant als números 93 739 91 91 i 97 249 29 12 o bé accedint al nostre web de cita previa, podràs passar la ITV el día i l'hora exacta que desitgis, dins del nostre ampli horari de fucionament. A què esperes!