Clàusula de Consentiment

Clàusula de Consentiment formulari Web – Atenció al client – Ver. 2 10-2015

 

REVISIONS DE VEHÍCLES, S.A., es compromet a utilitzar les dades recaptades mitjançant aquest formulari, únicament per la finalitat esmentada anteriorment.Li informem que les dades personals recaptades mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, seran incorporades al fitxer :


1- [USUARIOS WEB / NEWSLETTER],  degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades de la  “Agencia Española de Protección de Datos”,  amb el Codi d’inscripció  [2141670938],  del que és responsable  REVISIONS DE VEHÍCLES, S.A.,  amb  domicili social a:  C/ Sant Pau, 25 08221 TERRASSA , NIF A08728636, Registre Mercantil de Barcelona, Tom 4805, Foli 37, Full 53395 Inscripció 1ra  E-mail lopd_rv@prevencontrol.net,   amb la finalitat de mantenir el contacte amb vostè i enviar-li informació dels nostres productes i serveis que siguin del seu interès, àdhuc per mitjans electrònics.

Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça lopd_rv@prevencontrol.net indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ“.

 

L’Interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recaptades mitjançant la lectura de la present clàusula.

 

L’Enviament d’aquest e-mail, implica l’acceptació expressa de les clàusules exposades.

 

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició (Drets ARCO), en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant o enviat una sol·licitud per escrit, dirigida a :  C/ Sant Pau, 25 08221 TERRASSA,   o a través de correu electrònic a lopd_rv@prevencontrol.net i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES“.

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), li comuniquem que el gestor de continguts del Lloc Web és REVISIONS DE VEHÍCLES, S.A., propietari d’aquest domini. L’esmentat domini d’Internet citaprevia.cat, es troba inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a l’apartat habilitat del Lloc Web.