Des del mes de maig de 2020, els inspectors de les estacions d'ITV ja no toquen res dels vehicles, incloses les etiquetes adhesives que certifiquen que s'ha superat la revisió. La pandèmia de COVID-19 ens ha portat molts canvis en el sistema de fer les revisions, i tots impliquen evitar el contacte entre el client i l'inspector, i entre l'inspector i l'interior del cotxe.

Molts clients s'han sorprès en venir a una estació d'ITV que en acabar, l'inspector li ha lliurat tota la documentació, i amb ella l'etiqueta-adhesiu. Abans del confinament era l'inspector qui, si havies superat la revisió, et treia l'etiqueta anterior del parabrisa, i et col·locava la nova. Amb la nova normativa de seguretat, això ja no ho poden fer i ha de ser el client qui ha de fer aquestes dues accions a partir d'ara.

Consells per a treure l'adhesiu:

  • Usar una rasqueta per a la vitroceràmica o una pala per a aplicar morter o massilla.
  • Ha de ser una superfície plana i fina per a no ratllar el vidre quan es tregui l'adhesiu

Per a col·locar el nou adhesiu:

  • "En el cas de vehicles que tinguin parabrises, el distintiu es col·locarà en l'angle superior dret del parabrisa per la seva cara interior. La cara impresa del distintiu serà autoadhesiva" (*).

Com es veu, treure i posar el distintiu no té cap dificultat. La nova manera de fer les revisions d'ITV estan marcades per la seguretat sanitària entre clients i treballadors, com per exemple que l'inspector ja no entra dins del vehicle per a fer cap acció i dóna les instruccions perquè les faci el client. Necessitem la seva col·laboració més que mai per al bé de tots.

(*) Punt 2 de l'apartat V-19 del Reglament General de Vehicles (Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre).