A primera vista semblaria que no tenim suficients coneixements tècnics o habilitats per assegurar passar la ITV a la primera visita, i és cert si ens referim a elements o dispositius que no són accessibles a simple vista o pels quals es necessiten instruments de mesura o equips de comprovació. Però hi ha d’altres elements i funcions del vehicle que sí podem comprovar de forma molt fàcil i que paradoxalment són causa de molts defectes considerats greus a l’hora de passar la inspecció, ja que estan directament relacionats amb la seguretat. Veiem uns exemples: Condicionament exterior.
 • Plaques de matricula: estat i llegibilitat
 • Carrosseria: forats o arestes tallants i subjecció dels paracops.
 • Retrovisors: que no tinguin esquerdes.
 • Neteja parabrises: estat de les escombretes.
Condicionament interior.
 • Seients: el seu estat i regulació.
 • Cinturons: el seu funcionament.
 • Antibaf: funcionament del ventilador.
 • Quadre de comandaments: que no es mantingui encès cap testimoni d’avaria amb el motor en marxa, com per exemple l’ABS, airbags, anti-contaminació, pastilles o líquid de frens, etc.
Enllumenat i senyalització.
 • Llums curtes i de carretera.
 • Intermitents.
 • Llums de posició.
 • Llums de frenat.
 • Llum de marxa enrere.
 • Llums de boira posteriors.
 • Llums de placa de matricula posterior.
Frens.
 • Comprovar que al frenar el vehicle mantingui una trajectòria recta.
 • Fre d’estacionament: la palanca no ha de pujar excessivament per a mantenir el vehicle frenat en rampa.
Direcció.
 • Comprovar que el volant no tingui un joc lliure excessiu.
 • Comprovar que el vehicle segueixi una trajectòria recta si deixem lleument el volant.
Pneumàtics.
 • Fondària del dibuix: han de tenir un mínim de 1,6. Aquesta fondària ve marcada per uns indicadors existents a la superfície dels pneumàtics.
 • Pressió d’inflat: ha de ser la correcta d’acord amb les especificacions del fabricant del vehicle. Normalment existeix una etiqueta amb les dades necessàries.
 • Estat dels laterals: comprovar que no existeixin bonys o talls.
 • Dimensions: han de ser de la mida indicada a la documentació del vehicle. Si no consten a la documentació o no són equivalents s’hauria de tramitar una reforma.
Compartiment del motor.
 • Bateria: comprovar que es trobi ben subjecta i sense fuites de cap líquid.
Ara només cal que ho poseu en pràctica abans de la propera revisió ITV que hàgiu de realitzar amb el vostre vehicle.