La pandèmia de COVID-19 ens ha obligat a tots a fer molts canvis, i les estacions d'ITV no estem al marge. La seguretat i la salut ha sigut i seguirà sent la nostra prioritat, i per tant, ens hem hagut d'adaptar a una nova manera de treballar, per a la protecció dels nostres treballadors, però també pels nostres clients.

El protocols i la manera de fer les inspeccions han canviat substancialment perquè al final el resultat sigui el mateix: que el teu vehicle estigui en condicions de ser conduït amb seguretat i protecció del medi ambient.

Quan arribeu a una de les vuit estacions de Prevencontrol –aforament reduït, distància de seguretat marcada a terra per fer la cua i guants i gel hidroalcohòlic per a tothom– i hagueu pagat, en el dors de la factura que us entregarà el nostre personal, trobareu les instruccions de les noves inspeccions – versió 7.4.1-COVID 19 del Manual de Procediment d’inspecció de les estacions d’ITV– perquè us les pugueu llegir mentre espereu el vostre torn. De totes maneres, us les resumim aquí també.

Mentre espereu per iniciar la inspecció:

 • Cordeu tots els cinturons de seguretat del vehicle, anteriors i posteriors.
 • Baixeu totes les finestretes.
 • Ventileu l’interior posant el ventilador a màxima potència.
 • Desbloquegeu totes les portes del vehicle.

Durant la inspecció:

 • El nostre personal no podrà manipular ni, per tant, conduir el vostre vehicle durant la inspecció.
 • Preguem que no hi vagi cap altre ocupant a més de la persona que condueix el vehicle.
 • Caldrà fer ús de mascareta durant tota la inspecció d’acord amb les instruccions de Sanitat.
 • No baixeu del vehicle si no us ho indica el personal inspector.
 • Al finalitzar la inspecció no sortiu del vehicle.
 • Deixeu oberta la finestra de l’acompanyant.
 • El nostre personal us portarà l’informe d’inspecció i el distintiu d’ITV.

Cal tenir clar que per seguretat, l'inspector no pot retirar el distintiu antic ni col·locar el distintiu nou com s'havia fet sempre. Haurà de ser el mateix client que faci aquests operació a partir d'ara.

I també és important recordar que si la inspecció anterior va caducar durant el període d’alarma, el nou termini de validesa es calcularà a partir d’aquella data d’acord amb l’Ordre Ministerial de reobertura del servei d’ITV, i no a partir del dia que es fa fer la revisió gràcies a la pròrroga excepcional.