La Unió Europea s’ha marcat com a objectiu el de zero morts en carretera al 2050. I la inspecció tècnica dels vehicles hi té un paper imprescindible. L’estat espanyol és punter en aquest aspecte al tenir implantat un sistema d’ITV que comprèn tots els diferents tipus de vehicles motoritzats que circulen per les carreteres. De fet hi ha països del nostre entorn que ara s’estan plantejant començar a fer inspeccions a motocicletes i vehicles agrícoles, mentre que en altres ni ho contemplen. La directiva europea del control tècnic estableix com a obligatori passar la ITV als vehicles de dues i tres rodes que pertanyen a les categories L3e, L4e, L5e i L7e amb una cilindrada de més de 125cc. Així com pels tractors de rodes de la categoria T5 utilitzats principalment en vies públiques amb una velocitat nominal màxima superior a 40 km/h. I en el cas dels ciclomotors no apareixen ni tan sols mencionats tot i ser un dels vehicles amb major sinistralitat. A Espanya es segueixen uns criteris més estrictes del que marca la Directiva. En vehicles agrícoles, és obligatori passar la revisió per a tots els models independentment de la velocitat que agafin, entenent que aquest vehicles tenen components de risc i perillositat, tant en la feina (necessitat d’estructures de protecció, sistemes de frenat adequats al vehicle, neumàtics, etc.) com en carretera a l’haver de desplaçar-se sempre com a vehicle especial per les vies públiques. I en ciclomotors exactament el mateix. A Espanya les motocicletes s’estan inspeccionant des de 1987 i als ciclomotors es va implantar al 2007. I des de llavors el número de víctimes per accident de ciclomotor en vies urbanes ha experimentat una caiguda de gairebé el 80%. En concret al 2006 el número de defuncions va ser de 133 i al 2015 es va reduir fins als 28 morts. Per mantenir aquestes xifres de descens de mortalitat i sinistralitat hem de seguir treballant tots junts. Tant des de les empreses d’ITV amb una constant formació i exigència als nostres mecànics com des de la ciutadania perquè prengui consciència de la importància de tenir el vehicle en les millors condicions de seguretat en tot moment.