Concurs ‘Amb la teva targeta… hi tens molt a guanyar!’

LLISTAT GUANYADORS DESEMBRE 2020

 • ITV Celrà
  • Alejandro Díaz Muñoz
  • Francisca Roura Teixidor
 • ITV Vilamalla
  • Miquel Arnau Masferrer
  • Alba Segura Golferichs
 • ITV Olot
  • Joaquim Costa Costabella
  • Javier Bailador Martin
 • ITV Palamós
  • Montserrat Giro
  • Daniel Benítez Hernández
 • ITV Blanes
  • Jesús Vicente Lara Carrascosa
  • Juan José Cordero Botello
 • ITV Ripoll
  • Raul Peña Márquez
  • Lluís Biel Sanz
 • ITV Girona
  • Xavier Llobet Josa
  • Francisco Benítez Ramos
 • ITV Vic
  • Francesc Xavier Acevedo Martínez
  • Eduard Reina Fuente

¡Enhorabona a tots els guanyadors!

PrevenControl es posarà en contacte amb tots els guanyadors per fer-los arribar per correu electrònic el corresponent val d’ITV gratuïta.


BASES CONCURS

L’empresa Revisions de vehicles, SA (en endavant PrevenControl), amb domicili al c. Sant Pau, 25 de Terrassa (Barcelona) organitza una acció promocional amb el sistema de sorteig aleatori dirigida als clients dels serveis ITV.

Objectiu

PrevenControl organitza aquest sorteig amb l’objectiu de donar a conèixer i incentivar l’ús del pagament en targeta de crèdit o de sistemes que no impliquin l’ús de transaccions en efectiu principalment per motius de seguretat.

Període de la promoció

Aquesta acció promocional estarà activa per als clients que utilitzin el sistema de pagament amb targeta de crèdit a les estacions ITV de la Xarxa d’estacions ITV de PrevenControl o bé a través del servei ITV&GO de la web www.citaprevia.cat a partir de l’1 de gener de 2018 i de moment sense data de finalització.

Mecànica i mode de participació

Per a participar és necessari haver efectuat el pagament dels serveis ITV amb targeta de crèdit en qualsevol de les delegacions de la Xarxa d’Estacions ITV de PrevenControl o a través del servei ITV&GO de la web www.citaprevia.cat. Entre tots els clients que utilitzin els sistemes esmentats es realitzarà un sorteig automatitzat durant la primera setmana de cada mes amb els clients del mes anterior. De la llista de participants s’extrauran dos guanyadors i dos suplents per a cadascuna de les estacions ITV de la Xarxa d’estacions ITV de PrevenControl. En el cas de no poder contactar amb els guanyadors, que renuncïin al premi o que en un període de 15 dies després de comunicar-los que han resultat guanyadors no responguin, es procedirà a contactar amb el següent suplent.

Premis

El premi consisteix en un Val per a una ITV periòdica gratuïta per a la Xarxa d’Estacions ITV de PrevenControl.

Comunicació al guanyador

En un període màxim d’una setmana després del sorteig, es contactarà amb els guanyadors mitjançant telèfon de contacte. En cas de no respondre, es contactarà amb el primer suplent.

Modificacions sorteig

PrevenControl es reserva el dret d’ajornar, ampliar, reduir, prorrogar o cancel·lar aquest sorteig, així com la facultat d’interpretar les presents bases legals.

Disponibilitat del premi

En cas que el premi no es pugui entregar exactament a l’esmentat en aquestes bases, es procedirà a regalar un premi del mateix valor o superior. No es permetrà canviar el premi per diner en metàl·lic.

Publicitat

S’estableix que l’acceptació del premi pel guanyador, implica el consentiment exprés de l’autorització a Revisions de vehicles, SA per a utilitzar el seu nom i cognom, així com la seva imatge, en qualsevol activitat pública o de difusió relacionada amb la present promoció, sense que per això tingui dret a remuneració o obtenció d’altres beneficis diferents de l’entrega del premi. La negativa implicarà la renúncia automàtica del premi.

Protecció de dades

De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i del Reial Decret 1720/2007 del Reglament de desenvolupament de la LOPD, li informem que les seves dades personals que ens proporcioni seran incloses als fitxers de Revisions de vehicles, SA. amb la finalitat d’agilitzar l’atenció de clients, gestió administrativa, cobraments i pagaments, reclamacions i incidències, i qualsevol altra necessària per al manteniment de la relació comercial, com la gestió del present sorteig. Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició, en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999, presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a: c. Sant Pau, 25, 08221 Terrassa (Barcelona) o a través del correu electrònic arco@prevencontrol.net i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant en l’assumpte “Protecció de Dades”.

Acceptació de les bases

El fet de participar en el sorteig implica que el client accepta totalment les condicions d’aquestes bases legals.

A Terrassa, 15 de juny de 2017