Conseqüències de circular sense ITV

Conduir un cotxe sense la ITV en regla pot tenir diverses conseqüències, però cap de bona. La més greu és el fet de posar en perill la seguretat pròpia i la de la resta conduint un cotxe que podria tenir algun problema greu. I pel que fa a les conseqüències administratives, a més de la multa en cas que la policia ens detecti –cada cop tenen més maneres de fer-ho–, podríem tenir problemes amb l’assegurança, i fins i tot la DGT ens podria donar de baixa el vehicle.

Multes

Hi ha tres tipus d’infracció amb la ITV que tenen diferents graus de gravetat:

  • Amb la ITV caducada: 200 euros

Circular amb la data de caducitat de la ITV superada. En cas que un agent pari el vehicle, es retirarà al conductor el permís de circulació i li donarà un volant per poder desplaçar-se fins a una estació d’ITV en els següents 10 dies.

  • Amb la ITV desfavorable: 200 euros

Es considera desfavorable quan es detecten defectes greus que han d’arreglar-se de manera obligatòria. Cal tornar a la mateixa estació d’ITV abans dos mesos perquè es pugui comprovar si s’han reparat aquests defectes. Només es pot desplaçar el cotxe per anar de la ITV al taller, i per tornar després a l’estació.

  • Amb la ITV negativa: 500 euros

És negativa quan els defectes són molt greus, per la qual cosa el vehicle per seguretat no pot circular en cap cas i per tant no pot abandonar l’estació d’ITV per mitjans propis, sinó transportat per una grua fins al lloc de reparació. Després, ha de tornar a l’estació perquè es comprovi que s’han reparat.

Càmara lector de matrícules en un control d'ITV / DGT
Càmara lector de matrícules en un control d’ITV / DGT

Lector de matrícules

Actualment, la DGT pot detectar en circulació als vehicles infractors i multar-los sense necessitat de parar-los gràcies a les càmeres que llegeixen les matrícules. Totes les estacions d’ITV comuniquen a la DGT en temps real el resultat de totes les inspeccions, i així la policia de trànsit –diferent en funció de cada comunitat autònoma– de seguida poden saber si un cotxe ha passat la revisió, o no, o si s’han detectat defectes greus. A més, la Prefectura Provincial de Trànsit avisarà al propietari que si no acredita que ha esmenat els defectes o ha passat la ITV en el termini reglamentari, tramitarà la baixa del vehicle.

Cal tenir en compte que tots els vehicles, encara que estiguin en un garatge i faci temps que no circulin, han de passar la ITV, o rebran una multa igualment gràcies al bolcat de dades de les estacions d’ITV. Si s’està en aquesta situació, convé contractar una grua per portar-ho fins a l’estació en què es farà la revisió. I si se sap que no es farà servir un vehicle durant un llarg període de temps, es pot donar de baixa de la DGT temporalment, i quan es vulgui tornar a donar d’alta, s’haurà de passar la ITV abans.

Assegurances

En una assegurança bàsica, els danys a tercers sempre estan coberts per l’assegurança, independentment si el vehicle no té la ITV en vigor. El que sí que podria passar és que l’empresa asseguradora podria reclamar les despeses al prenedor, sobretot si l’accident ha sigut per culpa d’un defecte detectable amb una revisió de la ITV, com el mal estat dels frens o dels pneumàtics. I en el cas que el vehicle tingués una cobertura a tot risc, l’asseguradora també podria rebutjar el pagament dels danys propis.