camara_lector_matricules

Càmara lector de matrícules en un control d'ITV / DGT

Càmara lector de matrícules en un control d’ITV / DGT