Consulta Distintiu Ambiental DGT

Per a dur a terme de forma pràctica la gestió del trànsit des del punt de vista de la tipologia de vehicles i de la seva capacitat de contaminació, la DGT ha creat uns distintius que estan en funció del seu impacte ambiental. L’objectiu és discriminar positivament els vehicles de baixes emissions de contaminants i fa possible l’adopció de polítiques públiques de gestió de la mobilitat per millorar la qualitat de l’aire.

Aquests distintius permeten identificar visualment mitjançant un codi de colors els vehicles amb menors emissions de contaminants a l’atmosfera (especialment dels òxids de nitrogen (NOx) i de les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) classificant els vehicles segons la tecnologia, el combustible i l’any de matriculació.

 

Etiqueta ambiental 0 Blau (0 emisions)

Etiqueta ambiental Eco

Etiqueta ambiental C verda  Etiqueta ambiental B groga

 

Vols comprovar l’etiqueta que correspon al seu vehicle? Introdueix la matrícula en el següent formulari.

 

Nota: El resultat de la consulta es mostrarà en una nova finestra del navegador que li redirigirà a la web de la DGT.