Quan es passa la revisió del nostre vehicle en un centre d’ITV, hi ha una part del procés d’inspecció del vehicle on es generen dubtes sobre què es fa: Quines parts del meu vehicle es mira l’inspector quan estic sobre el fossat? En general es comproven els següents sistemes i elements com per exemple:
  • ancoratges i suports del xassís o de carrosseria
  • sistema de frens
  • articulacions de la direcció
  • articulacions i elements de la suspensió
  • rodaments i proteccions dels eixos i semieixos
  • part interior dels pneumàtics
  • tub d’escapament, catalitzador, filtre de partícules, silenciadors
  • canalitzacions de combustible
Les operacions d’inspecció segueixen una sistemàtica predefinida. El primer que es comprova és el joc del sistema de direcció del vehicle i els seus topalls a banda i banda. Tot seguit mitjançant el moviment longitudinal i transversal de les plaques de detecció de jocs (destacar que el moviment induït que generen aquestes plaques no provoca cap desperfecte al vehicle i ens permet detectar elements malmesos que a simple vista són impossibles de detectar  i que podrien provocar un accident de circulació), continuarem amb la comprovació de les ròtules de suspensió, jocs en els eixos,  l’estat del sistema frenat,  l’estat del guardapols de la direcció i transmissió, estat del xassís del vehicle, l’estat dels pneumàtics a la part interior per a comprovar possibles desgasts anormals i desperfectes.   [caption id="attachment_2331" align="aligncenter" width="424"] Visió part inferior de la roda davantera (ròtules, direcció i suspensió, guardapols, transmissió, tub frens, discs frens)[/caption]   A continuació, es realitza el seguiment de l’estat del motor, per a verificar el seu correcte estat i verificar l’absència de fuites d’oli que puguin contaminar el medi ambient a més de provocar alguna avaria en el motor. Revisem també l’estat del sistema d’alimentació i dipòsit de combustible davant possibles pèrdues amb risc d’incendi o filtració de vapors a l’interior del nostre vehicle.     Una altra part important és la verificació dels conductes i la resta d’elements del sistema de frens: detectar fissures o trencament en els discos de fre, localitzar possibles fuites de líquid de frens que puguin embrutir els discos o tambors i evitar ensurts en intentar aturar el nostre vehicle. D’igual manera verifiquem l’estat dels components de la suspensió del cotxe per a detectar fuites en els amortidors, que puguin provocar un funcionament incorrecte del sistema suspensió, provocant que el vehicle es comporti de forma estranya en el moment de frenar o circulant per carreteres de corbes.   [caption id="attachment_2333" align="aligncenter" width="426"] Visió eix posterior: amortidor, molla suspensió, tub frens i roda interior.[/caption]   Seguint cap a la part posterior del vehicle trobaríem altres elements a inspeccionar com són tot el sistema d’escapament (tubs, catalitzador, filtre de partícules si en disposa i silenciadors). Amb la inspecció d’aquests elements es pretén que el nostre vehicle, tingui les mínimes emissions possibles, ja siguin emissions acústiques o de gasos i partícules contaminants provinents del nostre motor.     A grans trets, aquests serien part dels elements més significatius que es revisen en cada inspecció dels vehicles en el fossat del centres d’inspecció tècnica de vehicles.