Durant la ITV, què es revisa en el fossat?

Quan es passa la revisió del nostre vehicle en un centre d’ITV, hi ha una part del procés d’inspecció del vehicle on es generen dubtes sobre què es fa: Quines parts del meu vehicle es mira l’inspector quan estic sobre el fossat?

En general es comproven els següents sistemes i elements com per exemple:

  • ancoratges i suports del xassís o de carrosseria
  • sistema de frens
  • articulacions de la direcció
  • articulacions i elements de la suspensió
  • rodaments i proteccions dels eixos i semieixos
  • part interior dels pneumàtics
  • tub d’escapament, catalitzador, filtre de partícules, silenciadors
  • canalitzacions de combustible

Les operacions d’inspecció segueixen una sistemàtica predefinida. El primer que es comprova és el joc del sistema de direcció del vehicle i els seus topalls a banda i banda. Tot seguit mitjançant el moviment longitudinal i transversal de les plaques de detecció de jocs (destacar que el moviment induït que generen aquestes plaques no provoca cap desperfecte al vehicle i ens permet detectar elements malmesos que a simple vista són impossibles de detectar  i que podrien provocar un accident de circulació), continuarem amb la comprovació de les ròtules de suspensió, jocs en els eixos,  l’estat del sistema frenat,  l’estat del guardapols de la direcció i transmissió, estat del xassís del vehicle, l’estat dels pneumàtics a la part interior per a comprovar possibles desgasts anormals i desperfectes.

 

Visió part inferior de la roda davantera (ròtules, direcció i suspensió, guardapols, transmissió, tub frens, discs frens)

 

A continuació, es realitza el seguiment de l’estat del motor, per a verificar el seu correcte estat i verificar l’absència de fuites d’oli que puguin contaminar el medi ambient a més de provocar alguna avaria en el motor. Revisem també l’estat del sistema d’alimentació i dipòsit de combustible davant possibles pèrdues amb risc d’incendi o filtració de vapors a l’interior del nostre vehicle.

 

 

Una altra part important és la verificació dels conductes i la resta d’elements del sistema de frens: detectar fissures o trencament en els discos de fre, localitzar possibles fuites de líquid de frens que puguin embrutir els discos o tambors i evitar ensurts en intentar aturar el nostre vehicle. D’igual manera verifiquem l’estat dels components de la suspensió del cotxe per a detectar fuites en els amortidors, que puguin provocar un funcionament incorrecte del sistema suspensió, provocant que el vehicle es comporti de forma estranya en el moment de frenar o circulant per carreteres de corbes.

 

Visió eix posterior: amortidor, molla suspensió, tub frens i roda interior.

 

Seguint cap a la part posterior del vehicle trobaríem altres elements a inspeccionar com són tot el sistema d’escapament (tubs, catalitzador, filtre de partícules si en disposa i silenciadors). Amb la inspecció d’aquests elements es pretén que el nostre vehicle, tingui les mínimes emissions possibles, ja siguin emissions acústiques o de gasos i partícules contaminants provinents del nostre motor.

 

 

A grans trets, aquests serien part dels elements més significatius que es revisen en cada inspecció dels vehicles en el fossat del centres d’inspecció tècnica de vehicles.