La Inspecció Tècnica de Vehicles avalua el compliment de la legislació vigent amb criteris relatius a la seguretat i cura del medi ambient dels vehicles en circulació. Un 20% del total d'ITV realitzades a Espanya són declarades no aptes, és a dir, el vehicle revisat no passa els criteris mínims per a circular. És recomanable realitzar una revisió prèvia amb un mecànic professional per tal que es cerciori que tots els elements del vehicle compleixen amb els paràmetres de la inspecció tècnica. En aquest post revisarem els 5 defectes més comuns que faran que el teu cotxe no passi la ITV:
  • La carrosseria ha d'estar en bon estat, no presentar elements que sobresurtin, en mal estat o en perill de caure. Així com els retrovisors i vidres han de conversar la seva correcta visibilitat i sense escapçades ni cops.
  • Els frens són un element obvi i fonamental per a la seguretat al volant, tot i això, un 9% de vehicles presenta defectes greus en la frenada. Els problemes més habituals són: la força de frenada no progressiva, actuació lenta o endarrerida de la frenada, eficiència deficient del fre de mà, recorregut massa curt o llarg i una insuficiència del líquid de frens.
  • El tercer procés que presenta més vehicles no aptes en les ITV s'estableix en la revisió de rodes. El defecte més visible per a qualsevol persona, fins i tot sense coneixements de mecànica, és el desgast de la goma amb un mínim del dibuix situat a 1,6mm. Però també n'hi ha altres, menys obvis, com poden ser rodes diferents en un mateix eix, rodes no homologades, bonys, deformacions o cops a la goma.
  • Gairebé a la par dels pneumàtics en percentatge de vehicles que no passen la inspecció tècnica per defectes greus, es situen les emissions contaminants. En aquest cas, mirarem els nivells de gasos lambda i de CO2 i en els cotxes dièsel també es mira el nivell d'opacitat.
  • Però el defecte per excel·lència amb un 27% de les inspeccions no aptes es troba en l'enllumenat i senyalització. Totes les llums han de funcionar correctament i estar en bon estat, donant així la quantitat de llum necessària i el color reglamentari.
Aquests són els 5 defectes que més es troben en les inspeccions tècniques de vehicles. Des de les estacions de PREVENCONTROL vetllem per tal que les carreteres siguin cada dia una mica més segures i perquè els nostres clients tinguin la seguretat de tenir el seu vehicle a punt en el seu dia a dia.