Els llums obligatoris per passar la ITV

Un dels elements més importants en una revisió ITV és el dels llums. La seva funció és vital ja que serveixen per veure i per ser vistos. I si hi ha algun problema que no permeti realitzar alguna d’aquestes dues accions és motiu per no passar la inspecció. Són un element bàsic de la nostra seguretat i anem a explicar-te quins llums són obligatoris per a cada tipus de vehicle.

Ciclomotors
Els ciclomotors han d’estar equipats amb el llum d’encreuament, llum de frenada (*), llum de posició posterior i catadiòptrics del darrere i laterals (*) no triangulars que també són obligatoris.

(*) En el cas de llums de frenat i catadiòptrics laterals per a ciclomotors matriculats a partir de l’1/11/1999.

Motocicletes
Les motos (amb i sense sidecar) han de portar: llum d’encreuament i carretera, de frenada, de posició davantera i posterior, de la placa posterior de matrícula, catadiòptric posterior no triangular i els llums d’indicació de direcció o intermitents (*).

(*) En el cas de llums d’indicació de direcció o intermitents per a motocicletes matriculades a partir de l’1/11/1999.

Automòbils
En aquesta categoria englobem a turismes, vehicles lleugers, furgonetes, camions o autobusos, tot i que algun d’aquests vehicles té unes característiques especials. Són obligatoris els llums de posició (davant i del darrere), els d’encreuament (curtes), els de carretera (llargues), el de marxa enrere, els intermitents, el de la placa posterior de matrícula, l’antiboira del darrere i els catadiòptrics posteriors no triangulars. En els vehicles de servei públic de viatgers o lloguer amb conductor també serà obligatori el llum a l’interior de l’habitacle.

Els vehicles que superin els 6 metres de longitud han d’afegir els catadiòptrics laterals no triangulars i l’enllumenat de posició lateral, excepte en les cabines amb bastidor. Per la seva banda, els vehicles de les classes M, N i O que superin els 2,10 metres d’amplada també han de portar el llum de gàlib obligatori per superar la ITV. A més, els vehicles amb una amplada entre 1,80 i 2,10 metres poden equipar aquest llum de gàlib, que té unes especificacions concretes.

Si volem incorporar llums diürns o llums de LED en el nostre vehicle, podem fer-ho ja que no són obligatoris, però s’han d’especificar en la fitxa tècnica.

Vehicles amb llum de gàlib
El llum de gàlib senyalitza l’amplada total dels vehicles que superen els 2,10 metres. Han de dur dos llums de gàlib visibles i homologats de color blanc davant i dos al darrere de color vermell.
Han d’estar instal·lats el més a prop possible de la vora exterior més elevat del vehicle i s’han d’encendre en les mateixes condicions que els llums de posició.

Remolcs i semiremolcs
Han d’estar equipats obligatòriament amb intermitents, llum de frenada, de la placa posterior de matrícula, posició posterior, antiboira del darrere i catadiòptrics del darrere triangulars, davanters no triangulars i laterals no triangulars. Si l’ample del vehicle supera el 1,60 m. ha de portar llum de posició davanter, si passa dels 2,10 metres han de portar la llum de gàlib i si la longitud supera els 6 metres portarà llum de posició lateral.

Remolcs agrícoles
Qualsevol remolc agrícola o màquina remolcada de serveis comptarà amb llum de posició davanter (si l’ample supera en 20 cm. el costat més desfavorable del vehicle tractor) i posterior, placa posterior de matrícula, indicadors de direcció posteriors, catadiòptrics davanters no triangulars, posteriors triangulars amb un vèrtex cap amunt, laterals no triangulars i, si l’ample supera els 2,10 m., els llums de gàlib. Si no pot circular de nit n’hi ha prou amb els catadiòptrics

Tractors
Tot tipus de tractors (agrícoles, d’obres i serveis, etc.) portarà llum d’encreuament, de placa posterior de matrícula, de posició -delantera i posterior-, catadiòptrics posteriors no triangulars, intermitents i llum de frenada si la seva velocitat màxima autoritzada supera els 25 km/h. Si el vehicle no és apte per circular de nit n’hi ha prou amb els catadiòptrics posteriors no triangulars a més de llums de frenada (automotrius que superin els 25 km/h) o intermitents (motocultors).

Vehicles de tres rodes o quadricicles no lleugers i Quads
Han de tenir el llum d’encreuament i carretera, llums indicadors de direcció amb senyal d’emergència (els intermitents), llum de frenada, llum de la placa posterior de la matrícula, el llum de posició davantera i posterior i un catadiòptric posterior no triangular. Si l’ample del vehicle supera els 1.000 mm. haurà d’equipar 2 catadiòptrics, que en cap cas podran ser rectangulars.