Els patinets elèctrics, per la calçada i a 25 km/h com a màxim

La DGT ha decidit posar ordre a l’ús dels anomenats Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), que bàsicament són els patinets elèctrics, mentre estan acabant de polir la reforma del Reglament General de Vehicles (2822/1998) per incloure aquests nous vehicles que han irromput amb força a la mobilitat de les ciutats. Després de rebre moltes peticions de les policies locals per saber com havien de tractar aquests VMP –com un ciclomotor? com una bicicleta?–, la DGT ha emès una instrucció que augura per on anirà el nou reglament amb definicions i fets sancionables.

Una part bàsica per començar a regular-ne l’ús és definir exactament què és un Vehicle de Mobilitat Personal (VMP).

Definició de la DGT: “Vehicle d’una o més rodes de només una plaça i propulsat únicament per motors elèctrics que proporcionen una velocitat entre 6 i 25 km/h“. És a dir, sobretot parla dels patinets elèctrics.

Per tant, què no és un VMP? Vehicles que no superin els 6 km/h, que són considerats joguines; vehicles amb seient sense sistema d’auto-equilibri; vehicles concebuts per competir; vehicles per a persones amb mobilitat reduïda.

Per què és important definir-los bé? Perquè per conduir un VMP no cal tenir permís de conducció ni assegurança obligatòria. Però això no vol dir que no puguin ser sancionats si cometen una infracció, però no se’ls retiraran punts del carnet de conduir.

Sancions

  • Conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues. Tenen el mateix límit que els conductors d’altres vehicles, i les mateixes sancions: entre 500 i 1.000 euros).
  • Conduir parlant o fent servir el telèfon mòbil: 200 euros.
  • Conduir amb auriculars posats: 200 euros.
  • Conduir per la vorera: 200 euros.
  • Circular amb dues persones o més sobre el VMP: 100 euros.
  • Circular de nit sense llum i elements reflectants: 200 euros.

Aquesta instrucció no defineix encara si aparcar els VMP sobre la vorera és motiu de sanció, i deixa en mans de les ordenances municipals de cada localitat aquest aspecte.

Si qui comet aquestes infraccions és un menor d’edat, qui es farà càrrec de la sanció serà el pare o tutor legal.