Lamentablement, molts conductors no disposen d'assegurança en els seus vehicles o el tenen caducat. Per això, el govern va aprovar ja l'any 2017 un Decret Llei que sancionava a aquelles persones que o bé, directament no tinguessin assegurança, o que estigués caducada, pel bé de la nostra seguretat, i tractar que això deixés de succeir. La normativa que va entrar en vigor l'octubre de fa dos anys, aquest 2019 es reforça i es torna més estricta per als conductors que revisin el teu automòbil. Parlem del Reial Decret 920/2017 pel qual es regulava la inspecció tècnica de vehicles, en qualsevol inspecció periòdica o no periòdica d'un vehicle, on l'estació ITV devia, "prèviament a l'inici de la mateixa, comprovar que el vehicle disposa d'assegurança obligatori en vigor ". La comprovació en qüestió, es fa a través de tres sistemes diferents:
  1. De forma telemàtica consultant el Registre General de Vehicles de la Direcció General de Trànsit.
  2. A través d'algun rebut bancari, ja sigui imprès o digital, via mòbil o alguna cosa que corrobori que l'assegurança està en regla.
  3. Signant una "declaració responsable que el vehicle té l'assegurança en vigor", per poder, a continuació, procedir a fer la inspecció. La diferència fins al moment, és que ara ja no serà possible abandonar l'estació -no com abans-, sense demostrar que tens assegurança, que està al corrent de pagament i en regla. Recordem que així com anteriorment, la no presentació de l'assegurança davant els inspectors era considerada una falta lleu a la ITV, ara en cas contrari, no podrà passar-se la inspecció.
És important que entenguis que ara ja no podràs abandonar l'estació sense demostrar d'alguna manera que tens l'assegurança, que està pagada i en vigor. L'objectiu, com sempre, és el de reduir el número de víctimes mortals a la carretera i el de millorar la seguretat de tots ; i el nostre, a més, és el de tenir-te sempre informat de totes les novetats i canvis en el reglament. Si vols més informació al respecte, no dubtis en contactar amb nosaltres.