Els conductors ja saben que circular amb la ITV caducada comporta una multa d’entre 200 i 500 euros segons els articles 76 i 77 de la Llei de Seguretat Viària (RDL 6/2015, de 30 d'octubre) . Però, què passa si el vehicle està aparcat al carrer? Doncs la resposta és que els agents et poden denunciar igual

La normativa és clara i indica que cal tenir sempre la ITV en regla. Per això la policia pot denunciar el teu vehicle si no ha passat la inspecció quan li tocava, malgrat no circuli, si està estacionat a la via pública. La multa anirà dirigida al propietari i encara pot sortir més car si hi ha una immobilització i posteriorment fan que la grua el retiri del carrer per endur-se’l al dipòsit municipal. Quina és la millor opció si no s’ha he de fer servir el vehicle durant un període llarg de temps? En aquest cas és preferible donar-lo temporalment de baixa per evitar aquest tipus de sancions, si bé cal tenir en compte que aleshores no podrà estar a la via pública, sinó en un garatge o local privat. Per raons de seguretat i medi ambient és imprescindible circular sempre amb la ITV al dia, així que si encara no l’has passada, pots demanar hora a qualsevol dels vuit centres PrevenControl per telèfon o a través del web.