Equivalències pneumàtics

Info

Si decideixes canviar els pneumàtics del teu vehicle, hauràs de tenir en compte que aquests han de complir uns requisits per a cada tipus i model de vehicle.

Els pneumàtics han d’estar homologats, i les dimensions, característiques i configuració d’aquests han de ser les previstes pel fabricant en la homologació del vehicle o els seus equivalents.

Entenem per pneumàtics equivalents, aquells que compleixen amb els següents requisits:

  • Índex de capacitat de càrrega igual o superior als mínims indicats a la targeta ITV o a la seva homologació de tipus.
  • Categoria de velocitat igual o superior als mínims indicats a la targeta ITV o a la seva homologació de tipus.
  • Igual diàmetre exterior amb una tolerància de +/- 3%
  • Que el perfil de la llanda de muntatge sigui la corresponent al pneumàtic
  • Que no impliqui cap tipus de risc de interferències amb altres parts del vehicle
  • Respectar el sentit de gir

Per facilitar la gestió de consulta adjuntem a continuació un llistat de pàgines web per fer els càlculs d’equivalències.

Nota: PrevenControl no es responsabilitza de la veracitat de les dades obtingudes en les pàgines web citades

Consulta

Ompli el següent formulari si desitja realitzar la consulta a la seva estació ITV habitual.