La qualitat de l'aire, la protecció de l'atmosfera i la preservació de la salut formen part de les principals preocupacions de les Autoritats nacionals i locals així com de les Institucions Internacionals. Considerant que una part important de la contaminació en les grans ciutats està provocada pel trànsit rodat, els esforços actuals se centren, amb caràcter general, en elaborar directrius de gestió del trànsit que permetin l'eliminació total o parcial de la circulació sobre determinades zones, i a afavorir l'ocupació de mitjans de transports alternatius de zero emissions. Independentment de les limitacions que es puguin determinar per causes conjunturals (els dies què existeixi “episodi de contaminació”), es preveu l’establiment de mesures estructurals limitant la circulació dels vehicles més antics a partir del 2019 a l’àrea metropolitana de Barcelona i, a partir del 2020, es podria limitar també l'entrada a Barcelona i a les rondes als vehicles sense etiqueta ambiental. Es calcula que actualment un 58% dels vehicles matriculats a Catalunya no tenen distintiu ambiental i per tant, quedarien vetats.   [caption id="attachment_2074" align="aligncenter" width="487"] Font: ccma.cat/324[/caption]   Per a dur a terme de forma pràctica la gestió del trànsit des del punt de vista de la tipologia de vehicles i de la seva capacitat de contaminació, la DGT ha creat uns distintius que estan en funció del seu impacte ambiental. L’objectiu és discriminar positivament els vehicles de baixes emissions de contaminants i fa possible l’adopció de polítiques públiques de gestió de la mobilitat per millorar la qualitat de l’aire. Aquests distintius permeten identificar visualment mitjançant un codi de colors els vehicles amb menors emissions de contaminants a l’atmosfera (especialment dels òxids de nitrogen (NOx) i de les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) classificant  els vehicles segons la tecnologia, el combustible i l’any de matriculació. Per als vehicles nous, el distintiu es rep en el moment que es matriculen juntament amb el permís de circulació. Pel cas de vehicles ja matriculats, el distintiu es rep per correu postal. La seva col·locació és voluntària però com que identifica ràpidament els vehicles de baixes emissions, es recomana que s’adhereixi en l’angle inferior dret del parabrises davanter o a qualsevol altre lloc visible del cotxe. Aquests distintius classifiquen i graduen el parc més eficient de la següent manera:  

Etiqueta ambiental 0 Blau (0 emisions)

Vehicles L, M1, N1, M2, M3, N2 y N3 (turismes, furgonetes, camions, autocars, autobusos i motos) classificats en el Registre de Vehicles com a vehicle elèctric de bateria (BEV), vehicle elèctric d’autonomia estesa (REEV), vehicle elèctric híbrid endollable (PHEV) amb una autonomia mínima de 40 km o vehicles de pila de combustible.

 

Etiqueta ambiental Eco

Vehicles M1 y N1 (turismes i furgonetes) classificats en el Registre de Vehicles com a vehicles híbrids endollables amb una autonomia <40km, vehicles híbrids no endollables (HEV), vehicles de gas natural, de gas natural comprimit (GNC) o gas liquat del petroli (GLP). Vehicles M2, M3, N2 y N3 (camions, autocars i autobusos) classificats en el Registre de Vehicles com a híbrids endollables amb una autonomia <40km, vehicles híbrids no endollables (HEV), vehicles de gas natural comprimit (GNC), de gas natural liquat (GNL) o gas liquat del petroli (GLP).

 

Etiqueta ambiental C verda

Vehicles M1 y N1 (turismes i furgonetes) classificats en el Registre de Vehicles com a gasolina EURO 4/IV, 5/V o 6/VI o dièsel EURO 6/VI. Vehicles M2, M3, N2 y N3 (camions, autocars i autobusos) classificats en el Registre de Vehicles com a gasolina Euro VI/6 o dièsel Euro VI/6.

 

Etiqueta ambiental B groga

Vehicles M1 y N1 (turismes i furgonetes) classificats en el Registre de Vehicles com a gasolina EURO 3/III o Dièsel EURO 4/IV o 5/V. Vehicles M2, M3, N2 y N3 (camions, autocars i autobusos) classificats en el Registre de Vehicles com a gasolina Euro IV/4 o V/5 o dièsel Euro IV/4 o V/5

  Vol comprovar l'etiqueta que correspon al seu vehicle? Introdueixi la matrícula en el següent formulari.
  Nota: El resultat de la consulta es mostrarà en una nova finestra del navegador que li redirigirà a la web de la DGT.