Preguntes Freqüents Covid-19

La reobertura del servei ITV ve acompanyada de mesures de seguretat i higiene per a protegir els treballadors i els clients, descrites també en aquesta pàgina.

Cal recordar que, només es permetrà l’accés a l’estació als vehicles que disposin de cita prèvia a l’hora d’arribada amb un marge de 15 minuts, llevat que les condicions de l’estació ho permetin.

** IMPORTANT ** Per accedir a les instal·lacions ITV és obligatori l’ús de mascareta (com a mínim higiènica o quirúrgica).


1.- ¿Què passa si m’ha caducat la ITV durant l’estat d’alarma? ¿S’aplica alguna pròrroga?

Per als vehicles amb la ITV caducada durant l’estat d’alarma els terminis de venciment van quedar suspesos fins a la sortida del propi estat d’alarma. El nou termini de validesa s’amplia en quinze dies naturals per cada setmana transcorreguda des de l’inici de l’estat d’alarma fins que s’hagués produït el venciment del certificat, conforme al que disposa el següent quadre d’aplicació en la finalització de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues inclòs en la ‘Orden SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para la inspección técnica de vehículos’:

Data d’inspecció inicialPeríode de pròrroga (dies naturals)
Setmana 1: del 14 al 20 de març45 (5 d’agost 2020)
Setmana 2: del 21 al 27 de març 60 (20 d’agost 2020)
Setmana 3: del 28 de març al 3 d’abril75 (4 de setembre 2020)
Setmana 4: del 4 al 10 d’abril90 (19 de setembre 2020)
Setmana 5: de l’11 al 17 d’abril105 (4 d’octubre 2020)
Setmana 6: del 18 al 24 d’abril120 (19 d’octubre 2020)
Setmana 7: del 25 d’abril a l’1 de maig135 (3 de novembre 2020)
Setmana 8: del 2 al 8 de maig150 (18 de novembre 2020)
Setmana 9: del 9 al 15 de maig165 (3 de desembre 2020)
Setmana 10: del 16 al 22 de maig180 (18 de desembre 2020)
Setmana 11: del 23 al 29 de maig195 (2 de gener 2021)
Setmana 12: del 30 de maig al 5 de juny210 (17 de gener 2021)
Setmana 13: del 6 al 12 de juny225 (1 de febrer 2021)
Setmana 14: del 13 al 19 de juny240 (16 de febrer 2021)
Setmana 15: del 20 al 21 de juny255 (3 de març 2021)
Dades del BOE del 15 de maig


Notes importants:
 Els terminis de les properes inspeccions no es modifiquen. Només es concedeix una pròrroga a aquelles que havien d’haver estat realitzades durant l’estat d’alarma, per evitar sancions i garantir la cobertura de les assegurances.

Els anteriors períodes no s’apliquen a la validesa dels certificats d’inspecció tècnica periòdica dels vehicles agrícoles destinats a tasques al camp, que serà prorrogada fins el 10 de novembre de 2020.

Tal i com estipula l’apartat segon de l’Ordre SND/413/2020, qualsevol vehicle que la ITV li hagi caducat dins del període de l’estat d’alarma, una vegada realitzi la ITV la data de la propera revisió serà calculada segons la data de caducitat que consta a la fitxa tècnica, no la del dia que ha passat la ITV.

Nota important a 1 d’octubre de 2020: Degut a la suspensió, per part del Tribunal Suprem, de l’apartat 2 de l’Ordre SND 413/2020, de 15 de maig, per als vehicles afectats per la pròrroga de l’estat d’alarma que realitzin la ITV a partir de l’1 d’octubre, la seva nova data per la següent revisió es calcularà a partir del dia que ha efectuat la ITV.


2.- Quan acaben les pròrrogues per passar la ITV?

La pandèmia i l’estat d’alarma han comportat diverses pròrrogues per passar la ITV, però totes s’esgoten en breu. La darrera mesura del govern va ser aprovar el passat mes de juliol la concessió d’un temps extra de tres mesos per a aquells conductor amb una data de caducitat de la ITV entre el 21 de juny i el 31 d’agost. En el primer cas el marge per superar la revisió s’acaba d’immediat, concretament el pròxim 21 de setembre, mentre que l’últim dia de pròrroga, per als conductors de finals d’agost, és el 30 novembre.

Si tens la ITV caducada i el vehicle segueix circulant t’exposes a una multa d’entre 200 i 500 euros segons els articles 65.4 i 65.5 de la Llei de Seguretat Vial RD 339/1990. Més enllà de les sancions, per seguretat i per la cura del medi ambient cal tenir sempre la ITV en ordre. Per això, si és a punt de caducar pots trucar o demanar hora per passar la revisió a la web de la xarxa d’estacions de PreventControl. Cal recordar que un cop superada la inspecció la data de la següent revisió no tindrà en compte cap pròrroga, sinó el dia que apareixia a la fitxa tècnica.


3.- Quines són les mesures de seguretat i prevenció que s’apliquen a les estacions ITV de PrevenControl?

Per a prevenir i evitar contagis per la Covid-19 des de PrevenControl s’han establert les següents instruccions:

A LES OFICINES

 • Per garantir el distanciament físic de 2 metres, l’aforament de les oficines de les estacions ITV quedarà limitat.
 • El nombre permès de persones quedarà subjecte a la superfície d’aquesta, on les més petites acceptaran màxim tantes persones com posicions d’atenció al client tingui el taulell.
 • Hem indicat les distàncies físiques de seguretat de forma visual amb vinils. En el cas que no quedin línies de seguretat o plogui, caldrà esperar dins del vehicle.
 • Totes les oficines disposaran de guants de plàstic que seran d’ús obligat durant la gestió de documentació i també gel hidroalcohòlic.
 • Es recomana el pagament sempre amb targeta de crèdit.

ABANS D’INICIAR LA INSPECCIÓ

 • Preguem que no hi vagi cap altre ocupant a més de la persona que condueix el vehicle.
 • Caldrà fer ús de la mascareta durant tota la inspecció d’acord amb les instruccions de Sanitat.
 • Cal cordar tots els cinturons de seguretat del vehicle, anteriors i posteriors.
 • Cal baixar totes les finestres.
 • Cal ventilar l’interior posant el ventilador a màxima potència.
 • Cal desbloquejar totes les portes del vehicle.

DURANT LA INSPECCIÓ:

 • El personal inspector no podrà manipular ni, per tant, conduir el teu vehicle durant la inspecció protegint així tant l’inspector com l’espai dins del teu vehicle.
 • Per vehicles pesants on si que cal entrar dins, disposarem de fundes per al seient i també fundes pel volant si s’escau per a tot tipus de vehicles.
 • En cas que hagueu de baixar del vehicle per indicacions dels inspectors, les línies d’inspecció disposaran de vinils on s’indicarà la zona d’espera, així com la distància de seguretat.

AL FINALITZAR LA INSPECCIÓ:

 • No sortir del vehicle.
 • Al final de línia, els papers de final d’inspecció no es donaran en mà, sinó que es deixaran al seient del copilot una vegada explicats els defectes, si és el cas. Si el seient del copilot no està lliure, es buscarà algun espai lliure dins el vehicle que eviti la proximitat entre persones.
 • El distintiu caducat del parabrises no es podrà retirar. Una vegada finalitzada la inspecció, si ha estat favorable, s’entregarà un nou distintiu amb les explicacions corresponents per poder substituir l’antic.

OBSERVACIONS:

 • La inspecció s’efectuarà seguint els mètodes de la versió 7.4.1-COVID 19 del Manual de Procediment d’inspecció de les estacions d’ITV. 
 • Si la inspecció anterior va caducar durant el període d’alarma, el nou termini de validesa es calcularà a partir d’aquella data d’acord amb l’Ordre Ministerial de reobertura del servei d’ITV (veure pregunta 1).

4.- Quines mesures de prevenció puc prendre com a client?

 • Si es té febre o símptomes de COVID-19, no personar-se a la ITV.
 • És important assegurar que es compleixen tots els requisits i consells que dóna Sanitat, i l’ús dels EPIS personals.
 • Intentar prioritzar el pagament amb targeta de crèdit.

5.- ¿Com es gestionarà l’atenció al client a les oficines ITV?

Per garantir el distanciament físic de 2 metres, l’aforament de les estacions ITV quedarà limitat. El nombre permès de persones per oficina quedarà subjecte a la superfície d’aquesta, on les més petites acceptarán màxim tantes persones com posicions d’atenció al client tingui el taulell.

Tal i com estableix la normativa, es disposaran de guants de plàstic d’ús obligat durant la gestió de documentació i també gel hidroalcohòlic.

D’acord amb les instruccions de la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, només es permetrà l’accés a l’estació als vehicles que disposin de cita prèvia a l’hora d’arribada amb un marge de 15 minuts, llevat que les condicions de l’estació ho permetin.


6.- Es prenen mesures de seguretat a les oficines de la ITV?

Les nostres oficines disposen d’una mampara protectora vertical que servirà per a protegir tant el personal intern com al client, generant la separació reglamentària i necessària. Disposa d’un espai per a entregar els papers. Al terra de cada posició del taulell indiquem amb un vinil la distància de seguretat entre posicions.


7.- Quines mesures de seguretat es prendran a les línies d’inspecció?

De moment, el client no haurà de baixar en cap cas del vehicle. En cas que s’hagi de baixar per indicacions del personal inspector, les línies d’inspecció disposaran de vinils on s’indicarà la zona d’espera, així com la distància de seguretat.8.- Puc desplaçar-me a la ITV ubicada en una altra població durant el confinament municipal a Catalunya?

Sí, tot i que és necessari dur, durant el desplaçament, el certificat d’autoresponsabilitat de mobilitat que es pot descarregar aquí i també el comprovant de cita prèvia ITV.