Preguntes Freqüents Covid-19

1.- Quines són les mesures de seguretat i prevenció que s’apliquen a les estacions ITV de PrevenControl?

** IMPORTANT ** Per accedir a les instal·lacions ITV s’aconsella l’ús de la mascareta per part de les persones vulnerables.

Per a prevenir i evitar contagis per la COVID-19 des de PrevenControl s’han establert les següents instruccions:

A LES OFICINES

 • Per a garantir el distanciament físic de 2 metres, l’aforament queda limitat.
 • El nombre permès de persones queda subjecte a la superfície d’aquesta, on les més petites accepten màxim tantes persones com posicions d’atenció al client tingui el taulell.
 • Hem indicat les distàncies físiques de seguretat de forma visual amb vinils. En el cas que no quedin línies de seguretat o plogui, caldrà esperar dins del vehicle.
 • Totes les oficines disposen de gel hidroalcohòlic.
 • Es recomana el pagament sempre amb targeta de crèdit.

ABANS D’INICIAR LA INSPECCIÓ

 • Preguem que només hi accedeixis amb un sol ocupant dins el vehicle.
 • Cal cordar tots els cinturons de seguretat del vehicle, davanters i posteriors.
 • Cal desbloquejar totes les portes del vehicle.
 • Cal baixar totes les finestres.
 • Cal ventilar l’interior posant el ventilador a màxima potència.
 • En el cas de vehicles amb suspensió regulable, cal portar-la a la seva elevació màxima durant el procés d’inspecció.

DURANT LA INSPECCIÓ:

 • El personal inspector no pot manipular ni, per tant, conduir el teu vehicle durant la inspecció protegint així tant l’inspector com l’espai dins del teu vehicle.
 • Per a vehicles pesants on sí que cal entrar a dins, disposem de fundes per al seient, si s’escau, per a tot tipus de vehicles.
 • En cas que hagis de baixar del vehicle per indicacions dels inspectors, les línies d’inspecció disposen de vinils on s’indica la zona d’espera.

AL FINALITZAR LA INSPECCIÓ:

 • No surtis del vehicle.
 • Al final de línia, els papers de final d’inspecció no es donen en mà, sinó que es deixen al seient del copilot una vegada explicats els defectes, si és el cas.
 • Una vegada finalitzada la inspecció, si aquesta ha estat favorable, se t’entregarà un nou distintiu amb el que hauràs de substituir l’antic. El personal inspector no pot retirar el distintiu caducat.

OBSERVACIONS:

 • La inspecció s’efectuarà seguint els mètodes de la versió COVID19 del Manual de Procediment d’inspecció de les estacions d’ITV.

2.- Quines mesures de prevenció puc prendre com a client?

 • Si es té febre o símptomes de COVID-19, no personar-se a la ITV.
 • És important assegurar que es compleixen tots els requisits i consells que dóna Sanitat, i l’ús dels EPIS personals.
 • Intentar prioritzar el pagament amb targeta de crèdit.

3.- ¿Com es gestionarà l’atenció al client a les oficines ITV?

Per garantir el distanciament físic de 2 metres, l’aforament de les estacions ITV quedarà limitat. El nombre permès de persones per oficina quedarà subjecte a la superfície d’aquesta, on les més petites acceptarán màxim tantes persones com posicions d’atenció al client tingui el taulell.

D’acord amb les instruccions de la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, només es permetrà l’accés a l’estació als vehicles que disposin de cita prèvia a l’hora d’arribada amb un marge de 15 minuts, llevat que les condicions de l’estació ho permetin.


4.- Es prenen mesures de seguretat a les oficines de la ITV?

Les nostres oficines disposen d’una mampara protectora vertical que servirà per a protegir tant el personal intern com al client, generant la separació reglamentària i necessària. Disposa d’un espai per a entregar els papers. Al terra de cada posició del taulell indiquem amb un vinil la distància de seguretat entre posicions.


5.- Quines mesures de seguretat es prendran a les línies d’inspecció?

El client no haurà de baixar en cap cas del vehicle. En cas que s’hagi de baixar per indicacions del personal inspector, les línies d’inspecció disposaran de vinils on s’indicarà la zona d’espera, així com la distància de seguretat.