Hi ha una moda creixent a totes les ciutats: els patinets elèctrics. El cas d’alguns accidents provocats per aquests aparells i que de moment no hi hagi cap legislació al respecte ha encès totes les alarmes i la DGT ja s’ha posat les piles per tal de regular-ho. I per això el Govern espanyol ha iniciat un procés de reforma de la Llei de Seguretat Vial que es recollirà en un Decret Llei per tal que els patinets elèctrics anomenats VMP siguin recollits com a vehicles dins del Reglament de Vehicles, no considerats de motor però sí de propulsió elèctrica, el que farà que s’hagin de matricular i passar per tant també la Inspecció Tècnica de Vehicles. La nova reglamentació distingirà d’aquesta manera els diferents vehicles amb una categoria inferior als tradicionals vehicles de motor: Joguets: patinets de tracció humana o petits dispositius amb motorització elèctrica que no tinguin una velocitat superior a 6 km/h. Vehicles de mobilitat personal (VMP): dispositius amb motorització elèctrica i velocitat màxima de 25 km/h: monocicles elèctrics, patinets elèctrics, Segway, etc. Bicicletes i bicicletes elèctriques: amb motor o sense motor. Categoria L1e: vehicles motoritzats amb una velocitat màxima de 45 km/h. Per tant, els denominats joguets podran seguir circulant per les voreres i les bicicletes, bicicletes elèctriques i vehicles de mobilitat personal hauran de comptar amb una identificació i un certificat de la Comunitat Europea que haurà de ser facilitat pel fabricant. La velocitat màxima dels VMP s’acotarà als 25 km/h i no es podrà fer servir per les voreres, només per ciclocarrils i carrers amb límit de 30 km/h. En resum, tots els patinets elèctrics que superin la velocitat de 25 km/h entraran a la categoria L1e, la mateixa que els ciclomotors, exigint matriculació, assegurança i la llicència AM o superior per a conduir-lo. I també haver de passar la ITV cada tres anys com expliquem en aquest altre article titulat “Els ciclomotors han de passar la ITV?”. Aquesta nova normativa està prevista que entre en vigor a mitjans de 2019, i mentrestant són els ajuntaments que a través d’ordenances municipals legislen l’ús del patinet. A Barcelona per exemple, multen a tots aquells patinets que circulen de manera incorrecta per les voreres. I també afegeix que el seu ús està limitat a majors de 16 anys.