Quan el nostre vehicle ja té uns anys, ens acostumem a compartir el nostre dia a dia amb ell amb un distintiu que s’ubica bàsicament en un angle del nostre parabrisa. Aquest adhesiu tècnicament rep el nom de V-19 i ens indica que el vehicle ha superat favorablement la inspecció tècnica així com la data en que ha de passar la propera inspecció. Les mides d’aquest distintiu són les següents:
  • Xifres del mes: 4 mil·límetres
  • Xifres de l’any: 12 mil·límetres
  • Gruix del tram de les xifres del mes: 0,7 mil·límetres
  • Gruix del tram de les xifres de l’any: 2 mil·límetres
Aquest adhesiu ha d’estar sempre visible, tal i com estableix el Reial Decret 2042/1994 que assenyala que sempre s’ha de circular amb el distintiu i aquest ha d’estar sempre visible després de la primera inspecció. El Reglament General de Vehicles indica que en el cas que els vehicles tinguin parabrisa, el distintiu es col·locarà a l’angle superior dret per la seva cara interior i que la cara impresa serà autoadhesiva. En la resta de vehicles, es col·locarà en un lloc ben visible i en aquest cas serà la cara no impresa la que serà autoadhesiva. En cas de no portar el distintiu, tot i tenir una inspecció favorable, el vehicle pot ser multat i la infracció considerada lleu. Si hem hagut de substituir el parabrisa per la raó que sigui, la normativa no contempla que s’expedeixi un duplicat. Pel que haurem de tenir la documentació a punt per tal d’ensenyar-la als agents de tràfic i demostrar la nostra inspecció favorable. També s’aconsella tenir la factura o algun document acreditatiu del canvi de parabrisa. Pel que fa als colors del distintiu, se n’utilitzen tres que van rotant consecutivament: groc, vermell i verd. Al 2017 són de color groc, el que vol dir que al 2018 seran vermelles i al 2019 verdes. Així al 2020 tornaran a ser grogues. Quan el fons és vermell, les lletres són grogues; mentre que quan el fons és groc o verd, les lletres són vermelles. Només es pot portar el distintiu que està en vigor. No es permet mantenir la col·lecció de tots els anys. Això és degut a la normativa que diu que les làmines de material plàstic adhesives per l’interior del vidre no podran muntar-se sobre el parabrisa davanter, ni sobre les finestres laterals anteriors del vehicle si estan incloses en l’arc de 180 graus de visió directe cap endavant del conductor, a excepció de la V-19 que estigui en vigor.