La ITV, clau en el transport escolar

La ITV, clau en el transport escolar. Les xifres mostren que des de 2012 no s’ha hagut de lamentar cap víctima en els autocars escolars. Aquest tipus de vehicles superen la inspecció tècnica en un 92% dels casos a la primera i avui al blog de PrevenControl t’explicarem com és la revisió.

El mes de setembre comporta el retorn a l’escola i que centenars de milers de nens i nenes facin servir el transport escolar. Només a Espanya ja en són 600.000. El vehicle ha de tenir la ITV al dia i això facilita que s’hagi arribat a una dècada sense cap víctima mortal. No passa en cap altre tipus de transport. La sinistralitat és onze vegades inferior als turismes i sis vegades menys que qualsevol altre tipus de transport de passatgers per carretera. Els controls que passen són un dels principals motius per entendre aquestes xifres. Encara que siguin nous han de passar per l’estació cada any i a partir del cinquè ho fan de forma semestral.

Els autocars escolars passen la ITV seguint les particularitats d’aquest tipus de transport, que recull el Reial Decret 443/2001 sobre condicions de seguretat en el transport escolar i de menors. El primer pas és comprovar la documentació i les condicions tècniques. A partir d’aquí hi ha una part que és comuna a la resta de vehicles, però la inspecció comprova també el funcionament de les diferents portes (la del davant, les de servei i les d’emergència), l’escala, els comandaments de control, els cinturons de seguretat i la presència de martells per trencar els vidres, farmaciola i extintors, així com que l’obertura de les finestres (si en porten) no superi els límits establerts.

Els autocars superen gairebé sempre la inspecció, ja que només el 8% es troben amb un informe negatiu o desfavorable. Les especificacions tècniques (28%) són les principals generadores de defectes, seguides dels frens (18%), els defectes en l’enllumenat i senyalització (12%), el condicionament exterior, la carrosseria i el xassís (10%) i l’emissió de gasos contaminants (10%). El procés d’inspecció pot durar fins a dues hores.

Un cop més les ITV mostren el seu paper clau en la seguretat i el medi ambient, aquest cop a més centrat en els nens i nenes, que són un col·lectiu vulnerable. Si tens una empresa d’autocars escolars o n’ets conductor pots demanar cita prèvia a Prevencontrol per telèfon o a través del nostre web.