Si ets propietari d'un cotxe registrat com històric, aquest article t'interessa! Com ja us hem explicat prèviament a PrevenControl, la Inspecció Tècnica de Vehicles és fonamental a l'hora de determinar la seguretat dels vehicles amb què circulem i és també imprescindible en el cas dels cotxes històrics. Precisament la norma que regulava aquests aspectes s'ha revisat i el passat 20 de maig ha entrat en vigor el Reial Decret 920/2017 de 23 d'octubre pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles, introduint diverses novetats que també afecten els denominats cotxes històrics. Però abans que us desgranem com afectarà aquesta nova norma pel que fa a la ITV dels vehicles històrics, convé aclarir què s'entén per aquests, ja que és habitual que per referir-nos a ells, s'usi indistintament no només el terme històric, sinó també cotxes clàssics o cotxes de col·lecció. Quan fem servir aquestes denominacions, ens referim a vehicles que tenen una certa edat tenint en compte el moment de la seva fabricació, però aquests termes no són sempre sinònims. En definitiva, cotxe històric és la denominació que s'utilitza per referir-se a un vehicle que compleix determinats requisits legals; es refereix per tant, a la situació legal d'un vehicle concret que s'ha registrat com a històric, no afectant la resta de models de la mateixa producció. En conseqüència, tots els vehicles històrics són clàssics, però no necessàriament passa al revés. Pel que fa a la seva matriculació, encara que els tràmits poden resultar complicats en la mateixa pàgina web de la DGT s'expliquen tots els passos a seguir per a que no t'oblidis de res. Però, quan un vehicle és considerat o es pot registrar com històric? Doncs aquesta és una de les novetats que ha introduït aquesta nova norma que modifica l'anterior Reial Decret de 1995. En concret, perquè un cotxe sigui considerat històric ha de complir els requisits següents:
  • Que hagi estat fabricat o matriculat per primera vegada amb una anterioritat de 30 anys, com a mínim. (Davant dels 25 anys requerits en la norma anterior).
  • El seu tipus específic ha deixat de produir-se.
  • Està en el seu estat original i no ha estat sotmès a cap canvi fonamental pel que fa a les seves característiques tècniques o components principals (...).
La resta de l'article es manté intacte i també considera històrics:
  • Els vehicles inclosos en l'Inventari General de Béns Mobles del Patrimoni Històric Espanyol o declarats béns d'interès cultural i els que tinguin un interès especial per haver pertangut a alguna personalitat rellevant o intervingut en algun esdeveniment de transcendència històrica, si així es desprèn dels informes acreditatius i assessoraments pertinents.
  • Els anomenats vehicles de col·lecció, entenent-se per tals els que, per les seves característiques, singularitat, escassetat manifesta o una altra circumstància especial molt destacada, mereixin acollir-se al règim dels vehicles històrics.
No obstant això i malgrat la nova condició que el vehicle que aspira a registrar-se com històric ha de tenir almenys 30 anys d'antiguitat, cal matisar que els cotxes que van ser catalogats com a tals amb anterioritat al 20 de maig, no perdran aquesta condició encara que haguessin estat fabricats fa només 25 anys com s'exigia en la regulació anterior. I què passa amb el relatiu a la ITV dels cotxes històrics? Doncs, pel que fa a la Inspecció Tècnica d'aquests vehicles, també trobarem novetats a partir del 20 de maig. Un aspecte important quan parlem d'ITV, és la freqüència o periodicitat de les inspeccions tècniques per a les diferents classes de vehicles, sobre la qual ja us hem parlat amb anterioritat. Per al supòsit concret dels cotxes històrics, el nou Decret també ens porta les següents novetats:
  • Per als vehicles de fins a 40 anys d'antiguitat, la freqüència ITV serà biennal.
  • Antiguitat de 40 a 45 anys: la inspecció tècnica serà triennal.
  • Més de 45 anys d'antiguitat, la ITV serà quadriennal.
Veiem doncs, que ser propietari d'un cotxe clàssic o històric té avantatges sobretot en relació a la ITV ja que la freqüència amb què ha de realitzar-se la inspecció és menor que a la resta de vehicles; a més, els propietaris de cotxes històrics estan exempts de pagar l'impost municipal de circulació i, en general, les assegurances per a aquests cotxes són més barates ja que la taxa de sinistralitat és inferior en comparació a la resta. Així que, si tens un cotxe històric, estàs d'enhorabona! A PrevenControl, estem a la teva disposició per a resoldre qualsevol dubte o consulta en relació a la ITV del teu vehicle i volem que l'únic que facis sigui gaudir del teu cotxe amb total tranquil·litat! T'esperem a qualsevol de les nostres estacions ITV distribuïdes per tota Catalunya, o en las localitats a les que ens desplacem amb les nostres unitats mòbils!