La xarxa d’estacions ITV de PrevenControl reobre les seves portes el dimecres 20 de maig

Després de dos mesos amb les instal·lacions tancades a causa de la situació de pandèmia pel COVID-19, les instal·lacions de la xarxa d’estacions ITV de PrevenControl torna a obrir les seves portes aquest dimecres 20 de maig per iniciar de nou l’activitat i la reactivació del sector.

La reobertura del servei ve acompanyada de mesures de seguretat i higiene per a protegir els treballadors i els clients seguint les indicacions del govern espanyol i el Ministeri d’Indústria. Aquestes mesures s’han anat preparant al llarg de les darreres setmanes, i s’han descrit també dins d’una relació de preguntes freqüents que donen resposta a les consultes que actualment estem rebent pels diferents canals de comunicació.

Us resumim, però, les noves normes de funcionament a l’hora de fer una revisió a partir d’avui per complir amb mesures d’higiene i la distància de seguretat.

1- A les oficines

 • Per garantir el distanciament físic de dos metres, l’aforament de les oficines de les estacions ITV quedarà limitat.
 • El nombre permès de persones quedarà subjecte a la superfície d’aquesta, on les més petites acceptaran màxim tantes persones com posicions d’atenció al client tingui el taulell.
 • Hem indicat les distàncies físiques de seguretat de forma visual amb vinils. En el cas que no quedin línies de seguretat o plogui, caldrà esperar dins del vehicle.
 • Totes les oficines disposaran de guants de plàstic que seran d’ús obligat durant la gestió de documentació i també gel hidroalcohòlic.
 • Es recomana el pagament sempre amb targeta de crèdit

2-Abans de la inspecció

 • Preguem que no hi vagi cap altre ocupant a més de la persona que condueix el vehicle.
 • Caldrà fer ús de la mascareta durant tota la inspecció d’acord amb les instruccions de Sanitat.
 • Cal cordar tots els cinturons de seguretat del vehicle, anteriors i posteriors.
 • Cal baixar totes les finestretes.
 • Cal ventilar l’interior posant el ventilador a màxima potència.
 • Cal desbloquejar totes les portes del vehicle.

3-Durant la inspecció

 • El personal inspector no podrà manipular ni, per tant, conduir el teu vehicle durant la inspecció.
 • Per vehicles pesants on si que cal entrar dins, disposarem de fundes per al seient i també fundes pel volant si s’escau per a tota classe de vehicles.
 • En cas que hàgiu de baixar del vehicle per indicacions dels inspectors, les línies d’inspecció disposaran de vinils on s’indicarà la zona d’espera, així com la distància de seguretat.

4-Al final de la inspecció

 • No sortir del vehicle.
 • Al final de línia, els papers de final d’inspecció no es donaran en mà, sinó que es deixaran al seient del copilot una vegada explicats els defectes, si és el cas.
 • El distintiu caducat del parabrisa no es podrà retirar. Una vegada finalitzada la inspecció, si ha estat favorable, s’entregarà un nou distintiu amb les explicacions corresponents per poder substituir l’antic.

Cal recordar que, només es permetrà l’accés a l’estació als vehicles que disposin de cita prèvia a l’hora d’arribada amb un marge de 15 minuts, llevat que les condicions de l’estació ho permetin.