La xarxa d’estacions ITV de PrevenControl roman tancada temporalment a causa del COVID-19

Davant d’aquesta situació excepcional de crisi sanitària i atenent a les indicacions de les autoritats competents, la xarxa d’estacions ITV roman tancada de forma temporal, i fins a nova ordre, per garantir la salut dels nostres treballadors i clients.

Respecte al tema de la caducitat de la ITV i de conformitat amb la disposició adicional 3a. del RD 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, els terminis que determina l’administració per a efectuar inspeccions queden suspesos durant la vigència d’aquesta situació excepcional.

Per tant, si la ITV del teu vehicle caduca durant aquest període, automàticament s’aplaça durant el temps que es prolongui l’ordre de confinament.

Com que la situació que estem vivint és extraordinària i les instruccions i ordres de les autoritats van canviant en funció de l’evolució de la propagació, PrevenControl anirà actualitzant la informació en els canals habituals de comunicació.