La preocupació per la salut i els efectes del canvi climàtic comporten un degoteig constant de canvis en les normatives. La Comissió Europea també va introduint modificacions legislatives i el nou Reglament d’Execució 2021/392 atorga a les ITV un paper clau en el control de les emissions de CO2 i del consum de combustible i energia en condicions reals dels turismes i vehicles comercials lleugers.

Així, els articles 10 i 11 del Reglament d’Execució 2021/392 determinen que les estacions ITV seran les encarregades de recollir la informació sobre el consum de combustible i energia, decisió que respon segons la nova normativa a la seva capacitat tècnica, imparcialitat i professionalitat. La mesura entrarà en funcionament el 20 de maig de 2023, si bé els estats poden avançar la data si ho tenen tot a punt. La recopilació de dades es farà a través del sistema OBD (el sistema de diagnòstic a bord) en els vehicles matriculats des de l’inici de 2021 i en el registre hi constarà el número d’identificació, les emissions mitjanes de CO2, el combustible i/o energia elèctrica consumida, la distància total recorreguda i amb quin sistema s’ha fet. La interfície OBD s’estandaritzarà a tota Europa per ajudar els fabricants de vehicles a tenir accés a les dades i ajustar les produccions cap a un estàndards més sostenibles.

PrevenControl s’ha sumat des del primer dia a la preocupació per la salut i la seguretat, així com a l’aplicació de les mesures que comportin un descens de la contaminació. Recorda que pots demanar hora per passar la inspecció ITV en qualsevol de les nostres estacions per telèfon o a través del nostre web.