Les ITV salven vides per contaminació cada any

El passat diumenge 5 de juny es va celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient, seguint la tradició des de fa mig segle. Les ITV tenen un paper clau en la sostenibilitat del planeta, tal com va reconèixer la Comissió Europea i per això seguim treballant en iniciatives que ajudin en la lluita contra el canvi climàtic i a tenir una vida molt més saludable.

Les ITV fan un control de les emissions dels vehicles per controlar que no superen el límit legal. Un estudi de la Universitat Carlos III de Madrid sobre la qualitat de l’aire i el paper de les estacions ITV va arribar a la conclusió que cada any evitem 406 morts per exposició als contaminants atmosfèrics. La xifra s’enfilaria pràcticament fins al mig miler si tots els conductors respectessin l’obligació de dur el seu vehicle amb la inspecció al dia, segons reflecteix també l’informe.

La dada es veu acompanyada del dictamen de l’any passat de la Comissió Europea, que en els articles 10 i 11 del Reglament d’Execució 2021/392 va ressaltar el paper clau de les ITV en el control de les emissions de CO2 i del consum de combustible i energia en condicions reals. Segons reflecteix la normativa continental, es reconeix la capacitat tècnica, imparcialitat i professionalitat de les estacions a l’hora de recollir les dades i detectar els vehicles que superen els llindars establerts.

Les ITV no s’aturen aquí en el compromís amb el medi ambient i ja treballen en un nou estudi amb la Universitat Carlos III sobre la metodologia a aplicar a les estacions per controlar els nivells d’emissió de NOX, que són els òxids de nitrogen derivats de l’òxid nítric i del diòxid de nitrogen i que donen peu al núvol tòxic que sovint cobreix moltes ciutats. Paral·lelament també s’ha demanat a la Dirección General de Tráfico que faci servir la tecnologia dels nous radars de circulació per detectar els vehicles que circulen sense tenir la ITV al dia.

Els radars encara no detecten si portes la ITV al dia o no, però segueix sent obligatori i motiu de multa si la policia detecta la infracció. Per evitar-ho i per estar segur que el teu vehicle també compleix amb les normatives d’emissions demana hora a qualsevol de les estacions PrevenControl, ja sigui a través del telèfon o del nostre web.