Mantenir el vehicle segur i adequat des del primer dia

El més habitual per a molts és intentar posar el cotxe a punt quan toca passar la inspecció tècnica de vehicles obligatòria. I ho fan amb el propòsit de passar les proves, obtenir l’acreditació favorable i seguir circulant fins a la propera inspecció.

Però l’objectiu de la ITV obligatòria és el de vetllar per la teva seguretat i per les dels altres que circulen en les mateixes vies que tu. I el més aconsellable és mantenir el teu vehicle sempre en òptimes condicions i així garantiràs la teva seguretat, la dels que envolten i fins i tot et serà molt més fàcil superar la inspecció.

És per això que et donem alguns consells perquè puguis tenir cura de la teva vehicle de forma periòdica:

  • SOROLL: has d’estar alerta per si escoltes sorolls inusuals o nous que poden indicar-te alguna anomalia o avaria.
  • FRENS: conèixer el correcte funcionament dels frens mostrant especial atenció al seu funcionament en situacions especials com de pluja.
  • ENLLUMENAT: revisar contínuament tot l’enllumenat del vehicle; llums de fre, intermitents, llums llargues, llums curtes, etc. I reposar immediatament si detectem alguna bombeta fosa.
  • PNEUMÀTICS: hem de revisar els pneumàtics regularment. Observant un possible desgast fixant-nos en el dibuix i controlant periòdicament la seva pressió.
  • NIVELLS: inspeccionar puntualment els nivells d’oli, aigua i líquid de frens que necessita el vehicle, així podem prevenir problemes greus en el motor del vehicle.
  • ESTAT GENERAL: hem de mantenir el bon estat tant de l’interior com de l’exterior del vehicle comprovant: cinturons de seguretat, carrosseria, miralls, eixugaparabrises, etc.
  • DOCUMENTS: tenir sempre dins el vehicle els documents oficials en cas d’inspecció en carretera, així com elements obligatoris: triangles i armilla reflectant (situat en un lloc proper al seient).

Si seguim aquestes fàcils recomanacions de forma habitual aconseguirem mantenir el nostre vehicle en un estat més òptim, allargant la seva vida funcional i evitant sorpreses. Així estarem molt més segurs en la conducció i ens facilitarem la tasca de passar la inspecció tècnica obligatòria.