Multes i sancions a vehicles

Com ja hem comentat altres vegades, passar la inspecció tècnica de vehicles és obligatori. Dit d’una altra manera qualsevol cotxe que estigui al carrer i compleixi els terminis marcats per la llei ha d’haver passat la ITV. Tan fa si circula o està parat. Així ho estableix el Reglament General de Vehicles, que no fa excepcions. A partir d’aquí s’aplica l’article 76 del Reial Decret Legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre (infraccions greus) que sanciona per “circular amb un vehicle que incompleixi les condicions tècniques reglamentàriament establertes, llevat que sigui qualificada com a molt greu, així com les infraccions relatives a les normes que regulen la inspecció tècnica de vehicles.”. Les infraccions greus són sancionades amb una multa de 200€.

Una cosa semblant passa amb l’assegurança del vehicle que també és obligatòria. Tots els propietaris d’un vehicle a motor han de tenir contractat una assegurança mínima, és a dir, a tercers o danys aliens, per obligació. Fins i tot els propietaris dels vehicles que estan guardats i no circulen. Això farà variar l’import de la multa que va des dels 600 fins als 3000 euros.

I el mateix succeeix amb l’impost anual de circulació. Gestionat pels ajuntaments, tots els propietaris de vehicles han de pagar un import que variarà segons la localitat a on estiguis empadronat. L’impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica el pagues en funció dels cavalls fiscals que tingui el teu vehicle i que cada ajuntament aplica amb uns marges marcats per la llei. Els cavalls fiscals són una unitat que es calcula a través de la cilindrada del motor i el número de cilindres, de forma que, com més alts són aquests dos valors, major import s’assigna al vehicle.

Si no utilitzes el vehicle i vols estalviar-te pagar aquests imports pots demanar a la Dirección General de Tráfico (DGT) una baixa del vehicle de manera temporal i voluntària o definitiva. Recorda que circular amb un vehicle amb baixa temporal comporta sanció.