PrevenControl realitza una ponència sobre bones pràctiques en reformes de vehicles

L’enginyer Àngel Codinachs, de PrevenControl ITV, va impartir el passat dia 3 d’octubre en una nova Trobada de Tallers de Reparació de Catalunya de la Unió d’Empresaris d’Automoció de Catalunya (UEAC), una sessió sobre bones pràctiques en la gestió de reformes de vehicles.

La sessió va estar motivada pel gran nombre de certificats de taller amb errors que s’han detectat darrerament en les tramitacions de reformes de vehicles, i per aconseguir unificar criteris a l’hora d’omplenar aquest tipus de documentació.

 

jornadaueac03

 

La jornada, organitzada a la seu de la UEAC a Granollers, va comptar amb la participació d’un gran nombre de tallers de la zona d’Osona, el Ripollès, La Selva i el Berguedà.

La ponència va tenir una molt bona acollida entre el sector ja que va servir per resoldre dubtes i per aprendre a com tramitar reformes de forma correcta guanyant eficiència i evitant pèrdues de temps.

La propera jornada ‘Trobada de tallers de reparació’, en la que també participarà PrevenControl ITV com a ponent, està prevista pel proper 24 d’octubre a les 20 hores a s’Agaró:

Per inscripcions, es prega la confirmació d’assistència al Tel. 938604700 (Lourdes).

 

 
 

Què diu el Manual de Reformes del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme?

Model oficial de certificat de taller segons el RD 866/2010
L’apartat d’Observacions ha d’especificar la identificació dels equips o sistemes modificats, garantint que es compleixi el previst en l’article 6 del Reglament General de vehicles i, en el seu cas, a l’article 5 de Reial Decret 1457/1986, de 10 de gener, pel que es regula la activitat industrial en tallers de vehicles automòbils, d’equips i els seus components, modificat per 455/2010, de 16 d’abril, pel que es modifica el Reial Decret 1457/1986, de 10 de gener, pel que es regula l’activitat industrial i la prestació de serveis en els tallers de reparació de vehicles automòbils, dels seus equips i components.

Qualsevol equip o sistema modificat, substituït o incorporat, ha de ser identificat indicant les seves referències (marca, model, número d’homologació o marcatge), si aquestes existeixen, en l’informe de conformitat, en el projecte tècnic i en el certificat de taller, coincidint amb la modificació, substitució o incorporació que s’hagi realitzat.