Principals defectes detectats en ITVs

El parc automobilístic del nostre país és un dels més envellits d’Europa i a això se li suma el fet que, en general, no realitzem un manteniment adequat dels nostres vehicles, com demostren aquestes dades: el 2015 gairebé un de cada cinc vehicles (el 18,14%) no va superar la ITV i es van detectar 21.890.000 de defectes, dels quals 6.170.000 van ser greus, amb una mitjana de 1,8 defectes per vehicle.

Si a això li afegim que hi ha un alt nivell d’absentisme, amb entre un 15% i un 20% de vehicles que no tenen en vigor la ITV (xifra que s’eleva alarmantment entre els usuaris de ciclomotors, motocicletes i furgonetes amb fins a un 40 % d’absentisme), el nombre de vehicles que circulen sense reunir les condicions mínimes de seguretat és preocupant. Això ha provocat que segons dades del Reial Automòbil Club d’Espanya (RACE), que dona servei a més de 8 milions de conductors, els problemes mecànics augmentessin el 2016 un 16% respecte a l’any passat i el que és més greu, les assistències a la carretera com a conseqüència d’accidents de trànsit també es van incrementar en un 23,4%.

 

La importància de passar la ITV

Per tant no realitzar un bon manteniment del teu vehicle i no passar la ITV pot comportar conseqüències molt greus. Des de PrevenControl ens preocupem per la teva seguretat i en l’interessant article “Per què hem de passar la ITV?“, també publicat en aquest blog, ja resaltàvem la important tasca de les ITVs, que “en el context actual és especialment necessària en la prevenció d’accidents. No parlem de capricis ni d’impostos sense sentit. Sinó d’una eina imprescindible per reduir la sinistralitat a les carreteres i defensar la nostra pròpia seguretat i la dels que ens envolten“.

 

Principals defectes

Conèixer els defectes més greus detectats en les ITVs que es realitzen a Espanya anualment, et servirà per conèixer quines parts del teu vehicle són les que hauràs de cuidar i mantenir de forma prioritària. Posseir un vehicle comporta una sèrie de responsabilitats que ens “obliguen” a posar una especial cura en el seu manteniment, i estar alerta davant de qualsevol dany o desperfecte. Això disminuirà la gravetat de les avaries, el seu cost econòmic i el que és més important: el risc de patir accidents.

  • Enllumenat i senyalització

Les estacions d’Inspecció Tècnica de Vehicles van dur a terme la revisió de 18.757.553 vehicles durant l’any 2015. D’entre tots els defectes greus detectats, els més nombrosos van ser els relatius a l’enllumenat i la senyalització amb un 24,5% del total. En un cotxe, els fars són a la foscor el que les rodes a l’asfalt. La relació existent entre una mala visibilitat i l’increment d’accidents està demostrada estadísticament. A més, una bona il·luminació retardarà l’aparició dels efectes de la fatiga i el cansament, no veient-se obligat el conductor a mantenir uns nivells d’atenció que superin la seva capacitat de reacció. Per tant, mantenir en bon estat les llums del teu vehicle és molt important, com també ho és revisar el funcionament dels intermitents, llums de posició, de frenada i de boira posterior per ser vist.

  • Eixos, pneumàtics i suspensions

El segon grup de defectes greus detectats més nombrós és el dels concernents als eixos, pneumàtics i suspensions amb un 22,5% del total. Un elevat percentatge dels accidents amb víctimes registrats al nostre país està relacionat amb vehicles amb els pneumàtics en mal estat, i que han patit una punxada o rebentada i fins i tot la pèrdua d’una roda. Controlar regularment l’estat i la pressió és un dels factors més importants dins del manteniment dels pneumàtics.

 

  • Frens

El mal estat dels frens és el tercer defecte greu més detectat amb un 15,5% del total. Els frens d’un vehicle són el sistema de seguretat activa més important. La diferència entre portar-los en bon o en mal estat circulant a 120 km/h és una distància de frenada que augmenta en més de 20 metres, distància que faria inevitable topar o atropellar a un vianant o animal.

  • Carrosseria

Per concloure aquest article ens agradaria fer-te una última recomanació: posa especial cura també a mantenir en bon estat la carrosseria del teu vehicle (arregla els desperfectes, les perforacions, les arestes tallants, els para-xocs defectuosos …). Per a “ajudar-te” a seguir aquesta recomanació et comentem que l’any 2011 al 2015 els defectes lleus de carrosseria detectats per les ITV espanyoles han crescut un 41,87% i els greus (que provoquen que no se superi la revisió) un 17%. Les dades són categòriques: el 2015 el conjunt de vehicles inspeccionats va presentar un total de 2.670.000 defectes lleus de carrosseria i 478.000 defectes greus.