L’estiu ha augmentat el número de viatges per carretera i ha aparegut una xifra preocupant: un de cada dos conductors que van a passar la ITV la tenen caducada. A banda del risc d’una sanció econòmica, quan no es té la ITV al dia s’està posant en perill la seguretat pròpia i de la resta de persones que ens trobem a la carretera.

L’Associació Espanyola d’Entitats Col·laboradores de l’Administració en la Inspecció tècnica de Vehicles (AECA-ITV) va oferir fa uns dies unes xifres preocupants, agreujades per l’efecte de la pandèmia i les diferents pròrrogues, que han comportat un augment del nombre de vehicles circulant amb la ITV caducada. Així, gairebé la meitat dels turismes no han passat la inspecció quan els tocava i encara és pitjor amb les motocicletes i ciclomotors, que ofereixen el major increment en passar en un any del 43% al 54%. La inspecció permet detectar anomalies i reduir el risc d’accidents, així que per motius de seguretat, salut i medi ambient cal tenir-la sempre al dia. Les dades, a més, indiquen que el 81% dels cotxes i el 78% de les motos la superen a la primera, mentre que la xifra puja fins al 99% i un 98,7% després de la segona revisió.

Cal recordar que circular amb la ITV caducada comporta una multa d’entre 200 i 500 euros segons els articles 76 i 77 de la Llei de Seguretat Viària (RDL 6/2015, de 30 d’octubre). Per tot plegat és important controlar sempre quan caduca i quan s’acosti la data demana hora a qualsevol de les estacions PrevenControl, ja sigui per telèfon o a través del nostre web.