A partir del 10 de setembre de 2018 els vehicles de les categories M i N (turismes, derivats de turisme, vehicles mixtes, furgonetes, pickups, autocars, camions i tractores) amb categoria d’emissions EURO 5 i EURO 6 (vehicles lleugers) i EURO VI (vehicles pesats) que passin inspecció, addicionalment a la prova de control d’emissions que es fa actualment, se’ls hi farà una lectura de l’OBD. El fet de detectar un defecte al realitzar la lectura d’OBD no es farà el control de les emissions i la revisió serà desfavorable. Hi haurà 6 defectes relacionats amb la lectura d’OBD:
  • Connexió OBD no accessible o no operativa
  • Cicle OBD no completat
  • Lectura d’OBD MIL ON
  • Distància / temps des de l’esborrat d’errors (DTC) inferior a 1km / 1h
  • Existència d’errors (DTC) confirmats i/o permanents
  • Distància / temps des d’activació de MIL superior a 1km / 1h amb lectura d’OBD MIL OFF
  • Aquesta nova comprovació permetrà una millor eficàcia a l’hora d’avaluar les emissions contaminants dels vehicles.
[gallery link="none" columns="2" ids="3368,3369"] Inicialment amb la lectura d’OBD només es llegirà informació relativa a les emissions contaminants. No obstant, en un futur, es podrà anar incorporant la comprovació d’altres sistemes del vehicle. Exemple prova favorable: Exemple prova desfavorable: Sigles utilitzades:
  • OBD: On-Board Diagnostics (diagnòstic a bord)
  • MIL: Malfunction Indicator Light (llum indicadora de malfuncionament)
  • DTC: Diagnostic Trouble Codes (codis de problemes de diagnòstic)