Ha de passar la ITV un tractor? La resposta és afirmativa. La normativa indica que des de 1989 els tractors, recol·lectores, remolcs i altres tipus de maquinària agrícola han de passar la inspecció per motius de seguretat i medi ambient. Aquest mes al blog de PrevenControl t’expliquem cada quan ho han de fer i què comprovarem.

Ha de passar la ITV un tractor? Sí. A l’estació comprovarem que tots els sistemes funcionin de forma correcta: enllumenat, frens, direcció, pneumàtics, condicionament exterior i carrosseria. Es revisaran les especificacions del vehicle. Així, es mirarà que els elements de seguretat de la cabina estiguin en ordre, amb els sistemes antibolcada ancorades al bastidor, els arcs de seguretat i els bastidors mateixos que fan de gàbia de seguretat.

Les xifres indiquen que el 85% dels tractors passen la ITV a la primera. Els defectes més habituals apareixen en l’enllumenat, amb un 49%. És un factor important perquè són vehicle que circulen a baixa velocitat. A continuació trobem els defectes en el condicionament exterior (17,4%) i els pneumàtics i els eixos (9,2%).

Cada quan ha de passar la ITV un tractor? Depèn. Si el vehicle supera els 40 quilòmetres per hora hauràs d’anar a una estació ITV a partir del quart any, amb una freqüència bianual. A partir dels 16 anys, tocarà cada any. En canvi la resta de maquinària agrícola podrà esperar fins al 8 anys per a la primera i després també serà bianual. A partir dels 16, cada 12 mesos.

La gran majoria d’accidents mortals en tractors i maquinària agrícola no passa a la carretera. Per això és tan important passar la ITV i comprovar que tots els sistemes de seguretat funcionen a la perfecció. Si ha arribat l’hora de passar-la, no dubtis a demanar hora a qualsevol de les estacions PrevenControl. Ho pots fer per telèfon o a través del nostre web. Fins aviat!