En un post anterior explicàvem que els vehicles als quals els hagi caducat la ITV entre el 14 de març i el 21 de juny –durant l'estat d'alarma– tenen una pròrroga excepcional per poder demanar cita en una estació d'ITV per poder superar-la sense ser sancionat. Però, què passa si la meva ITV ha caducat després del 21 de juny, però no trobo cita prèvia a les estacions d'ITV fins passada la data de caducitat?

Aquesta és una situació amb la qual s'han trobat molts propietaris de vehicles i que el Govern espanyol ha decidit pal·liar amb una altra pròrroga. Concretament, tots els vehicles als quals els caduqui la ITV entre el 21 de juny –dia que va finalitzar l'estat d'alarma– i el 31 d'agost, tindran tres mesos per passar la revisió sense poder ser multats. Els tres mesos compten a partir de la data de caducitat que indiqui la fitxa tècnica. Aquesta és una mesura que el govern ha pres per alleujar la pressió en les estacions d'ITV després de comprovar que s'han encavalcat els vehicles que van caducar durant el confinament i els que els tocava per data just després de l'estat d'alarma.

Aquesta nova mesura excepcional no canvia tampoc el fet que la data de la següent revisió es comptarà a partir del dia de la caducitat original sense tenir en compte la pròrroga o la data real de revisió. Per exemple:

  • Vehicle turisme de 6 anys d'antiguitat
  • Caducitat ITV: 02/07/2020
  • Data inspecció favorable: 25/09/2020
  • Data de la següent inspecció: 02/07/2022

Fins a l'aprovació de la pròrroga de les ITV caducades durant l'estiu en el consell de Ministres del 7 de juliol, la DGT no multava als vehicles que demostressin tenir cita prèvia sol·licitada abans de la data de caducitat de la seva ITV, encara que aquesta es realitzés molts dies després. Amb la decisió del Govern espanyol, aquests vehicles ja poden circular sense por a una sanció.