Puc passar la segona inspecció ITV en una estació diferent a la primera?

Quan passem la ITV pot ser que el vehicle no la superi i es consideri la inspecció no favorable. En aquest cas, disposem de dos mesos per passar una segona revisió, que en el cas les nostres estacions PrevenControl serà gratuïta en els primers quinze dies en atenció a la millora que representa per a la seguretat viària l’esmena ràpida de les deficiències. Cal recordar que el vehicle només estarà autoritzat a circular per anar fins al taller escollit per reparar els desperfectes identificats i un cop corregits es pot demanar hora a la mateixa estació o optar per una altra, si bé en aquest darrer cas deixarà de ser gratuït. Si la inspecció és negativa es procedirà a la immobilització i caldrà trucar a una grua.

Si mirem la normativa, l’Ordre IUE 361/2010, de 17 de juny, indicava que hi havia un marge gratuït de 15 dies si es passava a la mateixa estació. Les lleis van evolucionant i al 2018 amb l’entrada en vigor del Reial Decret 920/2017 es va obrir la porta a fer la segona inspecció en un centre diferent a la primera, tot i que si s’aposta per aquesta opció s’ha d’abonar la tarifa de segona inspecció, tal com passa quan se superen els 15 dies establerts. Recorda que si el teu vehicle ha de passat la ITV pots demanar hora a qualsevol de les vuit estacions PrevenControl per telèfon o a través del nostre web.