Aquesta és una de les preguntes que més habitualment ens fan al ‘Call Center’ de Prevencontrol. Tot i que la resposta és relativament fàcil de trobar, no tothom ho té clar. Fins i tot, hi ha persones que encara creuen que s’ha de passar cada cinc anys encara que fa més de 15 anys que es va canviar aquesta periodicitat. Si encara no has passat cap ITV amb el teu vehicle nou, agafa la fitxa tècnica del vehicle que tens amb la documentació i aquí posarà la data exacta a partir de la qual tindràs la ITV caducada i podràs ser multat. A partir de la primera revisió, la guia per saber quan et toca tornar a passar la ITV serà l’adhesiu que et posaran al marge superior dret –mirant des de dins– del parabrisa, on indicarà el mes i l’any de la següent ITV. Per saber el dia exacte, mira la fitxa tècnica. El més important d’aquestes dates és que és responsabilitat del titular del vehicle estar assabentat de quan li toca passar la ITV. Fem un repàs a les dates de quan toca fer la Inspecció Tècnica de Vehicles en funció del tipus de vehicle:
Turismes  Primera ITV  Als 4 anys (*) 
  Dels 4 als 10 anys   Cada dos anys 
  A partir dels 10 anys  Cada any 
Motocicletes (+50cc)  Primera ITV  Als 4 anys (*) 
  A partir dels 4 anys   Cada dos anys 
Ciclomotors (-50cc)  Primera ITV  Als 3 anys (*) 
  A partir dels 3 anys   Cada dos anys 
Furgonetes i camions lleugers (-3.500kg)  Primera ITV  Als 2 anys (*) 
  Dels 2 als 6 anys  Cada dos anys 
  Dels 6 als 10 anys  Cada any 
  A partir dels 10 anys  Cada 6 mesos 
Camions pesats (+3.500kg)  Primera ITV  Al cap d’1 any (*) 
  Els 10 primers anys  Cada any 
  A partir dels 10 anys  Cada sis mesos 
(*) Des de la primera matriculació