Quan passar la ITV al meu vehicle? (Dates de revisió)

Tots els vehicles (turismes, ciclomotors, caravanes…) matriculats a Espanya estan obligats a passar la ITV (inspecció periòdica) amb dues úniques excepcions:

 • Els motocultors agrícoles i màquines equiparades.
 • Els vehicles especials destinats a obres i serveis i maquinària autopropulsada, que la seva velocitat per construcció sigui menor a 25 km/h.

La data i la periodicitat amb la qual heu de passar la ITV al vostre vehicle dependrà de diversos factors: del tipus de vehicle que sigui, de la seva data de matriculació, de la seva antiguitat, de l’ús al qual estigui destinat, etc.

Periodicitat

A continuació us mostrem la periodicitat amb la qual s’ha de passar la ITV depenent del tipus de vehicle, del seu ús i de la seva antiguitat (que ve determinada per la data de la primera matriculació).

 • Motocicletes, vehicles de tres rodes, quadricicles, quads, ciclomotors de tres rodes i quadricicles lleugers
  • Fins als quatre anys: exempts de passar la ITV.
  • A partir dels quatre anys: s’haurà de passar la ITV cada dos anys.
 • Ciclomotors
  • Fins als tres anys: exempts de passar la ITV.
  • A partir dels tres anys: s’haurà de passar la ITV cada dos anys.
 • Turismes (Vehicles d’ús privat dedicats al transport de persones amb capacitat de fins a nou places, inclòs el conductor)
  • Fins als quatre anys: exempts de passar la ITV.
  • Des dels quatre fins als deu anys: s’haurà de passar la ITV cada dos anys.
  • A partir dels deu anys: s’haurà de passar la ITV una vegada cada any.
 • Vehicles de servei  de lloguer i d’autoescola (dedicats al transport de persones amb capacitat de fins a nou places, inclòs el conductor)
  • Fins als dos anys: exempts de passar la ITV.
  • Des dels dos fins als cinc anys: s’haurà de passar la ITV una vegada cada any.
  • A partir dels cinc anys: s’haurà de passar la ITV un cop cada sis mesos.
 • Camions (vehicles dedicats al transport de mercaderies o coses) fins a 3500 kg
  • Fins als dos anys: exempts de passar la ITV.
  • Des dels dos fins als sis anys: s’haurà de passar la ITV cada dos anys.
  • Des dels sis fins als deu anys: s’haurà de passar la ITV una vegada cada any.
  • A partir dels deu anys: s’haurà de passar la ITV un cop cada sis mesos.
 • Camions (vehicles dedicats al transport de mercaderies o coses) de més de 3500 kg i caps tractors independents
  • Fins als deu anys: s’han de passar la ITV una vegada cada any.
  • A partir dels deu anys: s’haurà de passar la ITV un cop cada sis mesos.
 • Ambulàncies i vehicles de servei públic dedicats al transport de persones, inclòs el transport escolar, amb o sense taxímetre, amb capacitat de fins a nou places, inclòs el conductor
  • Fins als cinc anys: s’han de passar la ITV una vegada cada any.
  • A partir dels cinc anys: s’haurà de passar la ITV un cop cada sis mesos.
 • Caravanes remolcades de més de 750 kg
  • Fins als sis anys: exemptes de passar la ITV.
  • A partir dels sis anys: s’haurà de passar la ITV cada dos anys.
 • Tractors agrícoles, maquinària agrícola autopropulsada, remolcs agrícoles i altres vehicles agrícoles especials
  • Fins als vuit anys: exempts de passar la ITV.
  • Des dels vuit fins als setze anys: s’haurà de passar la ITV cada dos anys.
  • A partir dels setze anys: s’haurà de passar la ITV una vegada cada any.
 • Vehicles especials destinats a obres i serveis
  • Fins als quatre anys: exempts de passar la ITV.
  • Des dels quatre fins als deu anys: s’haurà de passar la ITV cada dos anys.
  • A partir dels deu anys: s’haurà de passar la ITV una vegada cada any.
 • Vehicles de fires (estacions transformadores mòbils i vehicles adaptats per a la maquinària del circ i fires recreatives ambulants)
  • Fins als quatre anys: exempts de passar la ITV.
  • Des dels quatre fins als sis anys: s’haurà de passar la ITV cada dos anys.
  • A partir dels sis anys: s’haurà de passar la ITV una vegada cada any.
 • Vehicles mixtes (són els especialment destinats al transport simultani, o no, de mercaderies i persones fins a un màxim de nou places inclosa la del conductor, en els quals es pot substituir eventualment la càrrega parcial o totalment per persones, mitjançant l’addició de seients) fins a 3500 kg
  • Fins als dos anys: exempts de passar la ITV.
   Des dels dos fins als sis anys: s’haurà de passar la ITV cada dos anys.
   Des dels sis fins als deu anys: s’haurà de passar la ITV una vegada cada any.
   A partir dels deu anys: s’haurà de passar la ITV un cop cada sis mesos.
 • Vehicles històrics
  • En el cas dels vehicles històrics, és la comunitat autònoma en què resideixi el propietari la que definirà els terminis de les inspeccions periòdiques. Els vehicles de col·lecció passaran la ITV amb la periodicitat que els correspongui segons el tipus de vehicle que siguin i la seva antiguitat.

Vehicles exempts de passar la ITV

Perquè un vehicle quedi exempt de passar la ITV pel motiu de la seva no utilització és imprescindible donar-lo de baixa temporal a la Prefectura de Trànsit.

Antigüetat

Com ja hem dit a l’inici d’aquest article, l’antiguitat del vehicle es compta a partir de la data de matriculació que consti en el permís de circulació. En el cas que es posseeixi un vehicle que hagi estat matriculat amb anterioritat, tant en territori nacional com a l’estranger, la seva antiguitat es comptarà igualment a partir de la data de la primera matriculació o posada en servei que consti en el permís de circulació .

On puc comprovar quan li toca passar la ITV al meu vehicle?

Després d’explicar, depenent del tipus de vehicle, quan s’ha de passar la ITV; expliquem a continuació en quins documents es pot mirar quina és la data de la primera matriculació (per saber la seva antiguitat) i quina és la data en què haurà de passar la seva propera inspecció periòdica.

 • Targeta d’inspecció tècnica de vehicles

tarjeta-itv

Com es pot veure a la imatge, en aquesta targeta hi ha uns apartats en que posa “Data d’inspecció” i “valedora fins/per“. Aquí és on aniran anotant a l’estació d’ITV les dates de les inspeccions i el dia exacte en què s’haurà d’acudir a passar la propera.

ejemplo-tarjeta-itv

En aquest exemple es pot observar que la primera ITV d’aquest vehicle la va passar el 6 de juny de 1996, tocant-li la següent el 6 de juny de 1997 i que la segona ITV la va passar el 3 de juliol de 1997, tocant-li la següent el 3 de juliol de 1998.

 • Informe d’inspecció

Cada vegada que aneu a passar la ITV al vostre vehicle, a l’estació us donaran un informe amb els resultats de la inspecció. A la part superior d’aquest informe sempre apareix assenyalada la data de la primera matriculació del vehicle.

ejemplo-matricula

I a la part inferior, s’indica la data límit de termini que hi ha fins haver de tornar a passar la propera ITV.

ejemplo-informe

 • Permís de circulació

En el permís de circulació no ve la data en què s’haurà de passar la primera (o la propera si ja s’han passat una o diverses) ITV del
vehicle, però sí ve reflectida la data de la primera matriculació, a l’apartat B.

matriculacion

 • Distintiu (enganxina) ITV

Cada vegada que acudiu a realitzar la ITV al vehicle, a l’estació posaran un adhesiu al parabrisa davanter en el qual apareixerà l’any i una osca al mes concret en què s’haurà de passar la propera revisió. A diferència de la targeta d’inspecció tècnica de vehicles i de l’informe d’inspecció, en aquest distintiu no menciona el dia exacte fins al que hi haurà de marge per passar la pròxima ITV.

distintivo-itv

Com es pot veure a la imatge d’exemple, en aquest distintiu es reflecteix que la propera revisió d’aquest vehicle hauria d’haver-se passat al febrer (II) de 2015.

Es pot circular amb un vehicle que no hagi passat la ITV a la data corresponent?

Un vehicle no pot circular amb la ITV caducada. Tot i que es passi un sol dia de la data límit, si un agent de trànsit us para per qualsevol motiu i observa aquesta infracció, podrà arribar a sancionar-vos amb una multa que actualment ronda els 200 euros. Per circular amb un vehicle en que la darrera ITV hagi estat desfavorable, la multa també serà de 200 euros i per fer-ho amb un vehicle en que la darrera ITV sigui negativa, la quantia de la multa ascendirà als 500 euros. En qualsevol d’aquests casos, els agents de l’autoritat intervindran el permís de circulació del vehicle, lliurant en substitució un volant pel qual s’autoritzarà el titular a seguir circulant durant un termini màxim de deu dies, perquè així pugui acudir a realitzar la inspecció tècnica al seu vehicle. La Prefectura de Trànsit tramitarà l’expedient sancionador en base a la denúncia formulada i comprovarà d’ofici que el vehicle ha superat favorablement la inspecció tècnica. Si en el termini de deu dies no s’ha passat la ITV, s’ha d’ordenar la immobilització del vehicle.

És convenient no esperar fins l’últim dia a demanar cita prèvia per passar la inspecció tècnica al teu vehicle, ja que encara que es pugui demostrar davant els agents de trànsit que ja es té data per passar la inspecció, si s’està circulant amb la ITV caducada, aquests podran multar igualment.

Si ja falta poc perquè es compleixi la data en què s’ha de fer la inspecció periòdica al vehicle, no dubteu a demanar la vostra cita. En la nostra xarxa d’estacions, trucant als números 93 739 91 91 i 97.249 29 o bé accedint a la nostra web de cita prèvia, podreu passar la ITV el dia i l’hora exacta que desitgeu, dins del nostre ampli horari de funcionament.