Quant contamina el teu cotxe?

El 16% dels cotxes que van passar la ITV el 2017 no la van superar per culpa de contaminar per sobre els límits d’emissions permesos. Tot i ser una de les faltes més greus que impedeixen superar la inspecció obligatòria, molts conductors encara no són conscients de la seva importància perquè el vehicle pot seguir circulant mentre contamina. A més, com que els límits permesos es van endurint amb el pas del temps, és difícil saber si el nostre cotxe els compleix o no. Per aquest motiu és important comprovar-ho abans de passar per l’estació d’ITV, sobretot si a vegades surt fum negre del nostre tub d’escapament, i evitar haver-hi de tornar per aquest motiu.

Abans de res, repassem de què estan compostos els gasos que emeten els cotxes de combustió. Per una banda emeten nitrogen, oxigen i vapor d’aigua, que no contaminen perquè ja formen part de l’atmosfera; després emeten diòxid de carboni (CO2), que no és tòxic però si molt contaminant en altes concentracions; i finalment hi ha els components tòxics i contaminants com els òxids de nitrogen (NOx), diòxid de sofre (SO2), el monòxid de carboni (CO) i la resta d’hidrocarburs no cremats (HC).

Els nivells contaminants permesos varien en funció de si el cotxe és benzina o dièsel. I també són diferents en funció de la data de matriculació del vehicle. Repassem-los breument:

Vehicles de benzina

Dins la família dels vehicles de benzina es divideixen en dos, catalitzats i no catalitzats. En els vehicles no catalitzats la prova d’emissions contaminants es fa amb el vehicle al ralentí, els nivells de monòxid de carboni (CO) actualment no poden superar el 3,5%, però si el cotxe és molt antic, té una mica més de marge.

 • Vehicles matriculats abans de l’1 d’octubre de 1986: CO <4,5 % vol
 • Vehicles matriculats després de l’1 d’octubre de 1986: CO<3,5 % vol

Però en els motors més moderns que compten amb un sistema avançat de control d’emissions, és a dir, tenen catalitzador, també es controla el nivell de monòxid de carboni (CO) i el coeficient Lambda. Quin és aquest coeficient? És una relació entre el combustible i l’oxigen. Aquesta sonda mesura la quantitat d’oxigen present en els gasos d’escapament. El valor ideal del coeficient Lamba és 1. Si està molt per sobre d’1 (Barreja pobre en benzina), implica que el motor produeix massa òxids de nitrogen i òxids de sofre; i està molt per sota d’1 (barreja rica en benzina), produeix massa monòxid de carboni, hidrocarburs no cremats i partícules.

 • El coeficient Lambda ha d’estar entre 0,97 i 1,03 per superar la ITV

Els valors de monòxid de carboni (CO) en els vehicles amb sistema avançat de control d’emissions són els següents:

 • Vehicles matriculats abans de l’1 de juliol de 2002 i que el fabricant no indiqui valor inferior: CO ralentí <0,5 % vol
 • Vehicles matriculats a partir de l’1 de juliol de 2002 i que el fabricant no indiqui valor inferior: CO ralentí <0,3 % vol
 • Vehicles matriculats abans de l’1 de juliol de 2002 i que el fabricant no indiqui valor inferior: CO accelerat <0,3 % vol
 • Vehicles matriculats a partir de l’1 de juliol de 2002 i que el fabricant no indiqui valor inferior: CO accelerat <0,2 % vol

Vehicle dièsel

En cas dels cotxes dièsel, es controla el nivell de contaminació a través del test d’opacitat dels fums del tub d’escapament. Aquesta prova es fa portant el cotxe des del ralentí fins a tall de bomba d’injecció, sempre sense marxa engranada. Els límits permesos són aquests:

 • Vehicles matriculats a partir de l’1 de juliol de 2008 o nivell d’emissions a la targeta ITV EURO 4, EURO IV, EURO 5 i EURO V: 1,5
 • Vehicles amb nivell d’emissions a la targeta ITV EURO 6 i EURO VI: 0,7
 • Vehicles matriculats abans de l’1 de juliol de 2008: 2,5 (dièsel atmosfèric) i 3 (dièsel turboalimentats)
 • Vehicles matriculats abans de l’1 de gener de 1980: exempts d’aquesta prova