Els pneumàtics són una de les parts més importants, o la més important, en la seguretat dels vehicles i a la qual li fem menys cas generalment. Tinguem en compte que son el contacte entre vehicle i carretera. Dur una pressió incorrecta a les rodes acostuma a ser l'error més habitual, però hi ha molts detalls importants dels neumàtics que sovint desconeixem. Repassem-los:

1,6 mm

Tots els pneumàtics de turismes porten un sistema de control del desgast. Es tracta d'unes gomes d'1,6 mm que un cop el dibuix de la roda arriba al mateix nivell d'aquest indicador –situat a la zona central del neumàtic–, significa que és el moment de canviar-lo. Dur els pneumàtics amb un dibuix menor als 1,6 mm no només és perillós per a la seguretat, sinó que és considerat un defecte greu per a la ITV –sortiria desfavorable–. A més, conduir amb les rodes tan gastades és il·legal i seria motiu de multa en cas que t'aturés un control policial de trànsit.

Mateix eix, mateixa roda

El nou Manual de Procediments d’inspecció de les estacions d’ITV indica que els dos neumàtics del mateix eix han de ser iguals: mateixa marca, mateixa mida, mateixa categoria d'utilització, mateixa estructura, mateix codi de velocitat i mateix índex de capacitat de càrrega. La diferència és que abans de la reforma del manual només era necessari que les dues rodes tinguessin la mateixa estructura, dimensió, velocitat i capacitat de càrrega.

Quina és la pressió correcta?

Ens adonem que portem una roda una mica fluixa i anem a una benzinera a inflar-la però no sabem quina és la pressió correcta. Com ho puc saber? Tots els vehicles porten un adhesiu on diu quina ha de ser la pressió adient dels neumàtics al muntant de la porta del conductor, però també pot estar a la porta del dipòsit de benzina, o fins i tot a la guantera.

Què passa si conduïm amb la pressió de les rodes per sota del recomanat?

Hi ha dues conseqüències. Si només portem alguna de les rodes del mateix eix fluixa, pot fer que el cotxe es desviï una mica a l'hora de frenar. En canvi, si les dues rodes del mateix eix –o les quatre alhora– estan per sota la pressió, això provoca el desgast a les bandes laterals de la roda, a més d'un sobreescalfament del pneumàtic.

I si la pressió està per sobre?

En aquest cas es produeix un desgast de la banda de fregament –la part central– del pneumàtic.

Conduir amb gel

Pels vehicles que han de circular sovint per zones on habitualment hi ha gel a la calçada, és recomanable portar pneumàtics d’hivern. Aquests pneumàtics porten una marca indicativa que pot ser ‘M+S’ (Mud and Snow) o bé un símbol de glaç i dibuix d’una muntanya. Això només és un consell, però no és cap defecte greu ni et poden multar si no els portes a Espanya. No obstant hi ha països en els que durant l’hivern sí que són obligatoris.