Què entenem per llum de circulació diürna? La llum de circulació diürna és un component del sistema d’il·luminació dels vehicles automòbils, que permet augmentar la visibilitat del vehicle que els porta per als altres usuaris de les vies, durant el període de temps comprès entre la sortida del sol i la seva posta. Una major visibilitat es tradueix en una disminució dels accidents de trànsit. Aquests dispositius es posen en funcionament de forma automàtica en el moment que engeguem el vehicle i s’apaguen quan parem el vehicle o bé quan posem els llums ordinaris del mateix. Alguns d’aquests dispositius també fan de llum de posició, en aquest cas, quan accionem els llums de posició del vehicle els propis llums de circulació diürna disminuiran la seva intensitat i passaran a fer la funció de llums de posició. El fet de baixar la intensitat és per tal que no enlluerni als conductors que vinguin en el sentit contrari. Depenent de la ubicació dels llums, també baixaran la seva intensitat en el moment que accionem algun dels indicadors de direcció, d’aquesta forma permetran veure de forma més clara el canvi de direcció que anirem a efectuar. Aquest tipus d’enllumenat va tenir els seus orígens als països escandinaus els anys 70. En aquelles latituds, durant els mesos d’hivern, el nivell de llum de dia és molt baix, fet que va originar la obligatorietat d’aquest tipus de llums per tal de ser vistos i disminuir la sinistralitat en la circulació de vehicles. Quins vehicles estan obligats a portar-ne? Per a l’homologació de nous tipus de vehicles, l’obligatorietat d’incorporar llums de circulació diürna va ser el 7 de febrer del 2011. Per a la matriculació de vehicles nous, aquesta obligatorietat va entrar en vigor l’1 de novembre del 2014. A partir d’aquesta data tots els vehicles que es matriculin de les categories M (Vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de persones i el seu equipatge) i de les categories N (Vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies), han d’incorporar aquests tipus d’enllumenat. Puc instal·lar-ne en el meu vehicle? Si el seu vehicle no disposa de llums de circulació diürna i vol instal·lar-n’hi, ho podrà fer, però caldrà legalitzar-los. Per legalitzar aquests dispositius, cal seguir el procediment estipulat en el Reial Decret 866/2010, de 2 de juliol, pel que es regula la tramitació de les reformes de vehicles, i el Manual de Reformes editat pel propi Ministeri. En aquest cas concret, la reforma estaria tipificada amb el número 9.1 del Manual, per tant, la documentació necessària per a la seva legalització seria la següent:
  • Informe de conformitat: document que pot emetre el fabricant del vehicle o bé un servei tècnic. Consulteu aquí els serveis tècnics autoritzats.
  • Certificat de taller: el taller que hagi portat a terme la instal·lació dels llums, caldrà que emeti un certificat, segons el model que s’indica a l’annex III del Reial Decret 866/2010.
Amb aquests documents, posa't en contacte amb qualsevol de les estacions ITV de la xarxa PrevenControl o per telèfon al 972 49 29 12 o 93 739 91 91 on podrás contactar amb l’estació que més s’adapti a les teves necessitats i acordar un dia i hora per procedir a la legalització dels llums de circulació diürna del teu vehicle.