Si has anat a passar la inspecció de la ITV i els tècnics consideren que el teu vehicle no és apte hauràs de tenir en compte dos aspectes importants: només podràs circular per anar fins al taller a reparar les faltes greus (o acumulació de lleus) que han provocat un informe desfavorable o per tornar a l’estació a passar la segona revisió, que arran de la pandèmia de la COVID-19 s’haurà de fer també amb cita prèvia. Hi ha un tercer cas, quan el resultat és negatiu. Aleshores la restricció augmenta i cal trucar a una grua que et remolqui fins a un taller. 

Per raons de seguretat i de medi ambient cal tenir sempre el cotxe en bon estat, però pot passar que falli alguna peça a última hora o hi hagi algun aspecte que no teníem controlat. Així, si el vehicle no passa la ITV disposarem de 15 dies per solucionar els defectes i passar la segona revisió, que a Catalunya és gratuïta. Aquí cal tenir en compte que la pandèmia va comportar un canvi en el funcionament tradicional. Si abans n’hi havia prou amb anar a l’estació i que t’indiquessin a quina zona dirigir-te per comprovar que havies esmenat el problema, ara caldrà demanar sempre cita prèvia per qüestions de seguretat i salut. S’ha d’evitar les aglomeracions. En quant a les sancions, superar el termini permès pot comportar haver de pagar la segona inspecció, mentre que si circules amb la ITV suspesa (o caducada) la policia et pot sancionar amb multes de fins a 200 euros. Per evitar-ho, demana hora en una de les vuit estacions de PrevenControl a través del telèfon o de la nostra pàgina web.